Xổ số Bình Phước 60 ngày – Kết quả XS Bình Phước 60 ngày

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/05/2023

ĐB 871775
Nhất 37888
Nhì 46861
Ba 56598 18042
97279 13525 21878 64546
59169 78649 58849
Năm 8525
Sáu 9298 9778 7347
Bảy 333
Tám 79
Đầu
0
1
2 25, 25
3 33
4 42, 46, 49, 49, 47
5
6 61, 69
7 75, 79, 78, 78, 79
8 88
9 98, 98
Đuôi
0
1 61
2 42
3 33
4
5 75, 25, 25
6 46
7 47
8 88, 98, 78, 98, 78
9 79, 69, 49, 49, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/05/2023

ĐB 930598
Nhất 64432
Nhì 67803
Ba 93541 67091
96623 80909 13355 08854
64108 14467 91184
Năm 3136
Sáu 8270 6429 0904
Bảy 447
Tám 54
Đầu
0 03, 09, 08, 04
1
2 23, 29
3 32, 36
4 41, 47
5 55, 54, 54
6 67
7 70
8 84
9 98, 91
Đuôi
0 70
1 41, 91
2 32
3 03, 23
4 54, 84, 04, 54
5 55
6 36
7 67, 47
8 98, 08
9 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/05/2023

ĐB 159503
Nhất 40091
Nhì 99932
Ba 09437 30345
78052 37958 67085 76377
73969 48311 30631
Năm 7250
Sáu 8693 5715 5103
Bảy 377
Tám 36
Đầu
0 03, 03
1 11, 15
2
3 32, 37, 31, 36
4 45
5 52, 58, 50
6 69
7 77, 77
8 85
9 91, 93
Đuôi
0 50
1 91, 11, 31
2 32, 52
3 03, 93, 03
4
5 45, 85, 15
6 36
7 37, 77, 77
8 58
9 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/05/2023

ĐB 060842
Nhất 31762
Nhì 00384
Ba 00569 41324
36565 06402 82064 62990
27313 84966 14732
Năm 3834
Sáu 5579 2603 1979
Bảy 178
Tám 16
Đầu
0 02, 03
1 13, 16
2 24
3 32, 34
4 42
5
6 62, 69, 65, 64, 66
7 79, 79, 78
8 84
9 90
Đuôi
0 90
1
2 42, 62, 02, 32
3 13, 03
4 84, 24, 64, 34
5 65
6 66, 16
7
8 78
9 69, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/04/2023

ĐB 482282
Nhất 48528
Nhì 03548
Ba 16820 07364
52471 22228 67622 72594
76010 28960 01451
Năm 6585
Sáu 9843 1158 7804
Bảy 131
Tám 12
Đầu
0 04
1 10, 12
2 28, 20, 28, 22
3 31
4 48, 43
5 51, 58
6 64, 60
7 71
8 82, 85
9 94
Đuôi
0 20, 10, 60
1 71, 51, 31
2 82, 22, 12
3 43
4 64, 94, 04
5 85
6
7
8 28, 48, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/04/2023

ĐB 064949
Nhất 11487
Nhì 45904
Ba 84881 79400
11778 48151 21347 63437
08001 69877 75909
Năm 0955
Sáu 8990 4440 4426
Bảy 102
Tám 90
Đầu
0 04, 00, 01, 09, 02
1
2 26
3 37
4 49, 47, 40
5 51, 55
6
7 78, 77
8 87, 81
9 90, 90
Đuôi
0 00, 90, 40, 90
1 81, 51, 01
2 02
3
4 04
5 55
6 26
7 87, 47, 37, 77
8 78
9 49, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/04/2023

ĐB 499979
Nhất 41561
Nhì 85647
Ba 18483 03132
05083 69617 61209 35145
02723 57012 72605
Năm 3086
Sáu 2010 9169 3260
Bảy 694
Tám 41
Đầu
0 09, 05
1 17, 12, 10
2 23
3 32
4 47, 45, 41
5
6 61, 69, 60
7 79
8 83, 83, 86
9 94
Đuôi
0 10, 60
1 61, 41
2 32, 12
3 83, 83, 23
4 94
5 45, 05
6 86
7 47, 17
8
9 79, 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/04/2023

ĐB 451359
Nhất 33911
Nhì 02382
Ba 36676 33499
58540 74742 13034 51526
63899 86540 32103
Năm 5389
Sáu 6459 5338 2210
Bảy 700
Tám 05
Đầu
0 03, 00, 05
1 11, 10
2 26
3 34, 38
4 40, 42, 40
5 59, 59
6
7 76
8 82, 89
9 99, 99
Đuôi
0 40, 40, 10, 00
1 11
2 82, 42
3 03
4 34
5 05
6 76, 26
7
8 38
9 59, 99, 99, 89, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/04/2023

ĐB 406808
Nhất 37286
Nhì 37703
Ba 15079 13172
15561 81974 00493 71808
98985 32122 44349
Năm 8949
Sáu 1202 9836 9913
Bảy 292
Tám 13
Đầu
0 08, 03, 08, 02
1 13, 13
2 22
3 36
4 49, 49
5
6 61
7 79, 72, 74
8 86, 85
9 93, 92
Đuôi
0
1 61
2 72, 22, 02, 92
3 03, 93, 13, 13
4 74
5 85
6 86, 36
7
8 08, 08
9 79, 49, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/03/2023

ĐB 489646
Nhất 39637
Nhì 15579
Ba 52279 45780
28922 44672 49320 69093
63113 78870 77182
Năm 1126
Sáu 7706 7753 6561
Bảy 185
Tám 81
Đầu
0 06
1 13
2 22, 20, 26
3 37
4 46
5 53
6 61
7 79, 79, 72, 70
8 80, 82, 85, 81
9 93
Đuôi
0 80, 20, 70
1 61, 81
2 22, 72, 82
3 93, 13, 53
4
5 85
6 46, 26, 06
7 37
8
9 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/03/2023

ĐB 443531
Nhất 30118
Nhì 62108
Ba 66758 23081
33454 98226 98889 55733
73169 13713 91951
Năm 4944
Sáu 7582 7129 7834
Bảy 038
Tám 37
Đầu
0 08
1 18, 13
2 26, 29
3 31, 33, 34, 38, 37
4 44
5 58, 54, 51
6 69
7
8 81, 89, 82
9
Đuôi
0
1 31, 81, 51
2 82
3 33, 13
4 54, 44, 34
5
6 26
7 37
8 18, 08, 58, 38
9 89, 69, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/03/2023

ĐB 868753
Nhất 00047
Nhì 97936
Ba 68734 90578
42657 01630 15883 55028
76944 53382 21745
Năm 2129
Sáu 0759 7377 2600
Bảy 729
Tám 75
Đầu
0 00
1
2 28, 29, 29
3 36, 34, 30
4 47, 44, 45
5 53, 57, 59
6
7 78, 77, 75
8 83, 82
9
Đuôi
0 30, 00
1
2 82
3 53, 83
4 34, 44
5 45, 75
6 36
7 47, 57, 77
8 78, 28
9 29, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/03/2023

ĐB 988623
Nhất 13421
Nhì 70590
Ba 47211 49794
35912 60709 53978 13189
56999 85240 13264
Năm 2326
Sáu 1524 2854 1523
Bảy 207
Tám 85
Đầu
0 09, 07
1 11, 12
2 23, 21, 26, 24, 23
3
4 40
5 54
6 64
7 78
8 89, 85
9 90, 94, 99
Đuôi
0 90, 40
1 21, 11
2 12
3 23, 23
4 94, 64, 24, 54
5 85
6 26
7 07
8 78
9 09, 89, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/02/2023

ĐB 106038
Nhất 19767
Nhì 26793
Ba 07287 80118
07531 99475 73265 03831
59733 47748 01856
Năm 4606
Sáu 7143 4629 4304
Bảy 360
Tám 44
Đầu
0 06, 04
1 18
2 29
3 38, 31, 31, 33
4 48, 43, 44
5 56
6 67, 65, 60
7 75
8 87
9 93
Đuôi
0 60
1 31, 31
2
3 93, 33, 43
4 04, 44
5 75, 65
6 56, 06
7 67, 87
8 38, 18, 48
9 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/02/2023

ĐB 942562
Nhất 96638
Nhì 57714
Ba 20244 46588
51154 14261 02247 51525
01478 58763 54159
Năm 0268
Sáu 1600 2216 9942
Bảy 510
Tám 95
Đầu
0 00
1 14, 16, 10
2 25
3 38
4 44, 47, 42
5 54, 59
6 62, 61, 63, 68
7 78
8 88
9 95
Đuôi
0 00, 10
1 61
2 62, 42
3 63
4 14, 44, 54
5 25, 95
6 16
7 47
8 38, 88, 78, 68
9 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/02/2023

ĐB 301795
Nhất 59853
Nhì 43903
Ba 17247 40379
48960 31862 66246 30199
16346 70090 97272
Năm 2416
Sáu 4423 6651 1344
Bảy 701
Tám 03
Đầu
0 03, 01, 03
1 16
2 23
3
4 47, 46, 46, 44
5 53, 51
6 60, 62
7 79, 72
8
9 95, 99, 90
Đuôi
0 60, 90
1 51, 01
2 62, 72
3 53, 03, 23, 03
4 44
5 95
6 46, 46, 16
7 47
8
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/02/2023

ĐB 444500
Nhất 47282
Nhì 10717
Ba 41048 29323
63329 79167 84351 83305
09420 13776 96550
Năm 9644
Sáu 5670 4579 0515
Bảy 211
Tám 79
Đầu
0 00, 05
1 17, 15, 11
2 23, 29, 20
3
4 48, 44
5 51, 50
6 67
7 76, 70, 79, 79
8 82
9
Đuôi
0 00, 20, 50, 70
1 51, 11
2 82
3 23
4 44
5 05, 15
6 76
7 17, 67
8 48
9 29, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 28/01/2023

ĐB 235543
Nhất 54513
Nhì 59464
Ba 40916 08841
79028 93166 44290 80417
44709 45320 81656
Năm 5894
Sáu 3650 7938 1263
Bảy 665
Tám 68
Đầu
0 09
1 13, 16, 17
2 28, 20
3 38
4 43, 41
5 56, 50
6 64, 66, 63, 65, 68
7
8
9 90, 94
Đuôi
0 90, 20, 50
1 41
2
3 43, 13, 63
4 64, 94
5 65
6 16, 66, 56
7 17
8 28, 38, 68
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 21/01/2023

ĐB 792253
Nhất 70735
Nhì 82737
Ba 54430 20232
69119 57716 88227 84625
92289 23195 19105
Năm 2301
Sáu 5213 3451 5495
Bảy 597
Tám 95
Đầu
0 05, 01
1 19, 16, 13
2 27, 25
3 35, 37, 30, 32
4
5 53, 51
6
7
8 89
9 95, 95, 97, 95
Đuôi
0 30
1 01, 51
2 32
3 53, 13
4
5 35, 25, 95, 05, 95, 95
6 16
7 37, 27, 97
8
9 19, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 14/01/2023

ĐB 392380
Nhất 78794
Nhì 40945
Ba 83688 12998
37045 30179 24546 34041
97620 46247 08756
Năm 4829
Sáu 0635 9590 6934
Bảy 184
Tám 19
Đầu
0
1 19
2 20, 29
3 35, 34
4 45, 45, 46, 41, 47
5 56
6
7 79
8 80, 88, 84
9 94, 98, 90
Đuôi
0 80, 20, 90
1 41
2
3
4 94, 34, 84
5 45, 45, 35
6 46, 56
7 47
8 88, 98
9 79, 29, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 07/01/2023

ĐB 940535
Nhất 87025
Nhì 36528
Ba 38204 65910
57634 50054 37819 17243
26746 94778 44629
Năm 9977
Sáu 4606 3286 4905
Bảy 448
Tám 05
Đầu
0 04, 06, 05, 05
1 10, 19
2 25, 28, 29
3 35, 34
4 43, 46, 48
5 54
6
7 78, 77
8 86
9
Đuôi
0 10
1
2
3 43
4 04, 34, 54
5 35, 25, 05, 05
6 46, 06, 86
7 77
8 28, 78, 48
9 19, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 31/12/2022

ĐB 664825
Nhất 84992
Nhì 13990
Ba 76214 94355
00207 74080 07321 77745
69869 79415 20420
Năm 7843
Sáu 7643 9814 4580
Bảy 319
Tám 39
Đầu
0 07
1 14, 15, 14, 19
2 25, 21, 20
3 39
4 45, 43, 43
5 55
6 69
7
8 80, 80
9 92, 90
Đuôi
0 90, 80, 20, 80
1 21
2 92
3 43, 43
4 14, 14
5 25, 55, 45, 15
6
7 07
8
9 69, 19, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/12/2022

ĐB 354025
Nhất 88976
Nhì 10403
Ba 88274 43789
49053 26983 38810 92058
55517 46291 29597
Năm 5984
Sáu 0468 4244 1182
Bảy 140
Tám 08
Đầu
0 03, 08
1 10, 17
2 25
3
4 44, 40
5 53, 58
6 68
7 76, 74
8 89, 83, 84, 82
9 91, 97
Đuôi
0 10, 40
1 91
2 82
3 03, 53, 83
4 74, 84, 44
5 25
6 76
7 17, 97
8 58, 68, 08
9 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/12/2022

ĐB 304275
Nhất 26943
Nhì 90298
Ba 83276 34908
09993 18156 95249 18655
74094 31680 30908
Năm 3465
Sáu 1792 0427 8349
Bảy 929
Tám 07
Đầu
0 08, 08, 07
1
2 27, 29
3
4 43, 49, 49
5 56, 55
6 65
7 75, 76
8 80
9 98, 93, 94, 92
Đuôi
0 80
1
2 92
3 43, 93
4 94
5 75, 55, 65
6 76, 56
7 27, 07
8 98, 08, 08
9 49, 49, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/12/2022

ĐB 853183
Nhất 78303
Nhì 48793
Ba 29959 37318
12202 68554 83468 09335
07245 66511 67887
Năm 1050
Sáu 7189 2797 6403
Bảy 695
Tám 16
Đầu
0 03, 02, 03
1 18, 11, 16
2
3 35
4 45
5 59, 54, 50
6 68
7
8 83, 87, 89
9 93, 97, 95
Đuôi
0 50
1 11
2 02
3 83, 03, 93, 03
4 54
5 35, 45, 95
6 16
7 87, 97
8 18, 68
9 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/12/2022

ĐB 378091
Nhất 65043
Nhì 26155
Ba 75234 94900
19448 63130 42106 07061
08033 46307 63799
Năm 8598
Sáu 6611 7342 6768
Bảy 589
Tám 20
Đầu
0 00, 06, 07
1 11
2 20
3 34, 30, 33
4 43, 48, 42
5 55
6 61, 68
7
8 89
9 91, 99, 98
Đuôi
0 00, 30, 20
1 91, 61, 11
2 42
3 43, 33
4 34
5 55
6 06
7 07
8 48, 98, 68
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 26/11/2022

ĐB 286806
Nhất 48394
Nhì 46107
Ba 57628 10952
84100 60467 80768 42951
88853 80610 70352
Năm 4381
Sáu 2951 5799 3120
Bảy 889
Tám 03
Đầu
0 06, 07, 00, 03
1 10
2 28, 20
3
4
5 52, 51, 53, 52, 51
6 67, 68
7
8 81, 89
9 94, 99
Đuôi
0 00, 10, 20
1 51, 81, 51
2 52, 52
3 53, 03
4 94
5
6 06
7 07, 67
8 28, 68
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 19/11/2022

ĐB 871939
Nhất 63490
Nhì 51194
Ba 70884 76651
93804 54060 98371 53721
44033 25866 59432
Năm 2519
Sáu 3368 7610 2873
Bảy 320
Tám 85
Đầu
0 04
1 19, 10
2 21, 20
3 39, 33, 32
4
5 51
6 60, 66, 68
7 71, 73
8 84, 85
9 90, 94
Đuôi
0 90, 60, 10, 20
1 51, 71, 21
2 32
3 33, 73
4 94, 84, 04
5 85
6 66
7
8 68
9 39, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 12/11/2022

ĐB 893855
Nhất 10041
Nhì 60098
Ba 43198 27022
60699 58917 49562 12872
20672 93591 42767
Năm 7077
Sáu 3928 6200 6577
Bảy 314
Tám 47
Đầu
0 00
1 17, 14
2 22, 28
3
4 41, 47
5 55
6 62, 67
7 72, 72, 77, 77
8
9 98, 98, 99, 91
Đuôi
0 00
1 41, 91
2 22, 62, 72, 72
3
4 14
5 55
6
7 17, 67, 77, 77, 47
8 98, 98, 28
9 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 05/11/2022

ĐB 271021
Nhất 23078
Nhì 49673
Ba 77067 40966
89712 77100 63181 48406
41338 98311 29426
Năm 8670
Sáu 5183 8900 2995
Bảy 484
Tám 43
Đầu
0 00, 06, 00
1 12, 11
2 21, 26
3 38
4 43
5
6 67, 66
7 78, 73, 70
8 81, 83, 84
9 95
Đuôi
0 00, 70, 00
1 21, 81, 11
2 12
3 73, 83, 43
4 84
5 95
6 66, 06, 26
7 67
8 78, 38
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/10/2022

ĐB 258792
Nhất 48635
Nhì 26463
Ba 45396 84914
18219 30682 84470 96503
32477 45068 60000
Năm 3768
Sáu 9711 4788 6930
Bảy 064
Tám 79
Đầu
0 03, 00
1 14, 19, 11
2
3 35, 30
4
5
6 63, 68, 68, 64
7 70, 77, 79
8 82, 88
9 92, 96
Đuôi
0 70, 00, 30
1 11
2 92, 82
3 63, 03
4 14, 64
5 35
6 96
7 77
8 68, 68, 88
9 19, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/10/2022

ĐB 908475
Nhất 68170
Nhì 52773
Ba 61866 24940
93797 16086 97744 76159
80798 64673 58853
Năm 0665
Sáu 9804 4167 1418
Bảy 452
Tám 78
Đầu
0 04
1 18
2
3
4 40, 44
5 59, 53, 52
6 66, 65, 67
7 75, 70, 73, 73, 78
8 86
9 97, 98
Đuôi
0 70, 40
1
2 52
3 73, 73, 53
4 44, 04
5 75, 65
6 66, 86
7 97, 67
8 98, 18, 78
9 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/10/2022

ĐB 002556
Nhất 20773
Nhì 72723
Ba 03860 03159
87761 94085 51633 19575
11277 41777 52188
Năm 1401
Sáu 0099 1602 2507
Bảy 076
Tám 22
Đầu
0 01, 02, 07
1
2 23, 22
3 33
4
5 56, 59
6 60, 61
7 73, 75, 77, 77, 76
8 85, 88
9 99
Đuôi
0 60
1 61, 01
2 02, 22
3 73, 23, 33
4
5 85, 75
6 56, 76
7 77, 77, 07
8 88
9 59, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/10/2022

ĐB 722368
Nhất 66515
Nhì 96987
Ba 20772 50435
90173 67730 09338 99712
66142 56671 55149
Năm 5104
Sáu 0911 7288 9533
Bảy 259
Tám 09
Đầu
0 04, 09
1 15, 12, 11
2
3 35, 30, 38, 33
4 42, 49
5 59
6 68
7 72, 73, 71
8 87, 88
9
Đuôi
0 30
1 71, 11
2 72, 12, 42
3 73, 33
4 04
5 15, 35
6
7 87
8 68, 38, 88
9 49, 59, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/10/2022

ĐB 046224
Nhất 02393
Nhì 91296
Ba 98797 85390
87907 62061 33668 32792
32059 34408 74607
Năm 8966
Sáu 3981 0638 1618
Bảy 987
Tám 34
Đầu
0 07, 08, 07
1 18
2 24
3 38, 34
4
5 59
6 61, 68, 66
7
8 81, 87
9 93, 96, 97, 90, 92
Đuôi
0 90
1 61, 81
2 92
3 93
4 24, 34
5
6 96, 66
7 97, 07, 07, 87
8 68, 08, 38, 18
9 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/09/2022

ĐB 255873
Nhất 57417
Nhì 15320
Ba 29230 28638
05677 23667 05229 03050
42889 59152 75740
Năm 8652
Sáu 0940 9814 7751
Bảy 235
Tám 91
Đầu
0
1 17, 14
2 20, 29
3 30, 38, 35
4 40, 40
5 50, 52, 52, 51
6 67
7 73, 77
8 89
9 91
Đuôi
0 20, 30, 50, 40, 40
1 51, 91
2 52, 52
3 73
4 14
5 35
6
7 17, 77, 67
8 38
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/09/2022

ĐB 250607
Nhất 18399
Nhì 66964
Ba 11682 71256
07181 36705 81107 74060
36127 98909 80348
Năm 5163
Sáu 2030 6177 2859
Bảy 119
Tám 63
Đầu
0 07, 05, 07, 09
1 19
2 27
3 30
4 48
5 56, 59
6 64, 60, 63, 63
7 77
8 82, 81
9 99
Đuôi
0 60, 30
1 81
2 82
3 63, 63
4 64
5 05
6 56
7 07, 07, 27, 77
8 48
9 99, 09, 59, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/09/2022

ĐB 325399
Nhất 92046
Nhì 64611
Ba 56332 37850
46331 20844 45981 37225
40867 45995 39611
Năm 1772
Sáu 3999 6383 6750
Bảy 931
Tám 20
Đầu
0
1 11, 11
2 25, 20
3 32, 31, 31
4 46, 44
5 50, 50
6 67
7 72
8 81, 83
9 99, 95, 99
Đuôi
0 50, 50, 20
1 11, 31, 81, 11, 31
2 32, 72
3 83
4 44
5 25, 95
6 46
7 67
8
9 99, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/09/2022

ĐB 715083
Nhất 66825
Nhì 79189
Ba 70078 99975
03279 96600 88961 86461
56153 17158 43310
Năm 4755
Sáu 9989 1862 4484
Bảy 724
Tám 93
Đầu
0 00
1 10
2 25, 24
3
4
5 53, 58, 55
6 61, 61, 62
7 78, 75, 79
8 83, 89, 89, 84
9 93
Đuôi
0 00, 10
1 61, 61
2 62
3 83, 53, 93
4 84, 24
5 25, 75, 55
6
7
8 78, 58
9 89, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/08/2022

ĐB 268585
Nhất 84728
Nhì 19753
Ba 28958 19230
68285 90041 24119 19509
00507 30614 30183
Năm 8613
Sáu 6814 7544 4579
Bảy 238
Tám 16
Đầu
0 09, 07
1 19, 14, 13, 14, 16
2 28
3 30, 38
4 41, 44
5 53, 58
6
7 79
8 85, 85, 83
9
Đuôi
0 30
1 41
2
3 53, 83, 13
4 14, 14, 44
5 85, 85
6 16
7 07
8 28, 58, 38
9 19, 09, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/08/2022

ĐB 267657
Nhất 60884
Nhì 75888
Ba 17968 75301
54130 11890 52480 09904
37591 96329 49339
Năm 8396
Sáu 5664 8432 9714
Bảy 988
Tám 93
Đầu
0 01, 04
1 14
2 29
3 30, 39, 32
4
5 57
6 68, 64
7
8 84, 88, 80, 88
9 90, 91, 96, 93
Đuôi
0 30, 90, 80
1 01, 91
2 32
3 93
4 84, 04, 64, 14
5
6 96
7 57
8 88, 68, 88
9 29, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/08/2022

ĐB 781664
Nhất 93241
Nhì 33961
Ba 28132 80667
17038 02353 88518 43760
37097 28475 24203
Năm 3203
Sáu 7399 8544 1052
Bảy 308
Tám 18
Đầu
0 03, 03, 08
1 18, 18
2
3 32, 38
4 41, 44
5 53, 52
6 64, 61, 67, 60
7 75
8
9 97, 99
Đuôi
0 60
1 41, 61
2 32, 52
3 53, 03, 03
4 64, 44
5 75
6
7 67, 97
8 38, 18, 08, 18
9 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/08/2022

ĐB 803808
Nhất 49858
Nhì 84212
Ba 66370 38076
11426 65277 42632 87186
11922 72609 62442
Năm 4541
Sáu 9306 6971 5841
Bảy 461
Tám 26
Đầu
0 08, 09, 06
1 12
2 26, 22, 26
3 32
4 42, 41, 41
5 58
6 61
7 70, 76, 77, 71
8 86
9
Đuôi
0 70
1 41, 71, 41, 61
2 12, 32, 22, 42
3
4
5
6 76, 26, 86, 06, 26
7 77
8 08, 58
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/07/2022

ĐB 856324
Nhất 90115
Nhì 83438
Ba 80469 80713
62381 69342 04442 45864
53278 36681 01287
Năm 3112
Sáu 4191 2351 8657
Bảy 707
Tám 30
Đầu
0 07
1 15, 13, 12
2 24
3 38, 30
4 42, 42
5 51, 57
6 69, 64
7 78
8 81, 81, 87
9 91
Đuôi
0 30
1 81, 81, 91, 51
2 42, 42, 12
3 13
4 24, 64
5 15
6
7 87, 57, 07
8 38, 78
9 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/07/2022

ĐB 524707
Nhất 03889
Nhì 63199
Ba 64527 87639
21814 70261 51964 33142
55989 90318 84103
Năm 6880
Sáu 1757 2977 7352
Bảy 254
Tám 29
Đầu
0 07, 03
1 14, 18
2 27, 29
3 39
4 42
5 57, 52, 54
6 61, 64
7 77
8 89, 89, 80
9 99
Đuôi
0 80
1 61
2 42, 52
3 03
4 14, 64, 54
5
6
7 07, 27, 57, 77
8 18
9 89, 99, 39, 89, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/07/2022

ĐB 751108
Nhất 28088
Nhì 97927
Ba 99407 50917
52297 67602 72216 66712
62380 27607 89688
Năm 3538
Sáu 3099 6728 5377
Bảy 179
Tám 98
Đầu
0 08, 07, 02, 07
1 17, 16, 12
2 27, 28
3 38
4
5
6
7 77, 79
8 88, 80, 88
9 97, 99, 98
Đuôi
0 80
1
2 02, 12
3
4
5
6 16
7 27, 07, 17, 97, 07, 77
8 08, 88, 88, 38, 28, 98
9 99, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/07/2022

ĐB 817582
Nhất 13699
Nhì 91997
Ba 57498 73469
03689 96184 75559 65298
66680 28826 52727
Năm 2078
Sáu 4325 6968 1002
Bảy 461
Tám 16
Đầu
0 02
1 16
2 26, 27, 25
3
4
5 59
6 69, 68, 61
7 78
8 82, 89, 84, 80
9 99, 97, 98, 98
Đuôi
0 80
1 61
2 82, 02
3
4 84
5 25
6 26, 16
7 97, 27
8 98, 98, 78, 68
9 99, 69, 89, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/07/2022

ĐB 387404
Nhất 06325
Nhì 42795
Ba 88962 83215
61091 91129 24933 28931
71613 37409 09052
Năm 0762
Sáu 6213 6031 2448
Bảy 070
Tám 39
Đầu
0 04, 09
1 15, 13, 13
2 25, 29
3 33, 31, 31, 39
4 48
5 52
6 62, 62
7 70
8
9 95, 91
Đuôi
0 70
1 91, 31, 31
2 62, 52, 62
3 33, 13, 13
4 04
5 25, 95, 15
6
7
8 48
9 29, 09, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/06/2022

ĐB 057234
Nhất 70753
Nhì 58530
Ba 62377 15872
70300 07281 30982 29800
19572 76657 23592
Năm 7590
Sáu 6994 0780 3398
Bảy 703
Tám 77
Đầu
0 00, 00, 03
1
2
3 34, 30
4
5 53, 57
6
7 77, 72, 72, 77
8 81, 82, 80
9 92, 90, 94, 98
Đuôi
0 30, 00, 00, 90, 80
1 81
2 72, 82, 72, 92
3 53, 03
4 34, 94
5
6
7 77, 57, 77
8 98
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/06/2022

ĐB 321950
Nhất 13736
Nhì 12195
Ba 20296 43792
02549 19067 38418 11664
60235 29398 10962
Năm 0470
Sáu 2742 3928 6135
Bảy 619
Tám 65
Đầu
0
1 18, 19
2 28
3 36, 35, 35
4 49, 42
5 50
6 67, 64, 62, 65
7 70
8
9 95, 96, 92, 98
Đuôi
0 50, 70
1
2 92, 62, 42
3
4 64
5 95, 35, 35, 65
6 36, 96
7 67
8 18, 98, 28
9 49, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/06/2022

ĐB 702051
Nhất 24691
Nhì 00668
Ba 20954 83374
95056 25412 00834 25704
13058 27012 49985
Năm 6517
Sáu 6020 2979 3520
Bảy 926
Tám 11
Đầu
0 04
1 12, 12, 17, 11
2 20, 20, 26
3 34
4
5 51, 54, 56, 58
6 68
7 74, 79
8 85
9 91
Đuôi
0 20, 20
1 51, 91, 11
2 12, 12
3
4 54, 74, 34, 04
5 85
6 56, 26
7 17
8 68, 58
9 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/06/2022

ĐB 189852
Nhất 03977
Nhì 52931
Ba 67328 13658
64677 23938 51595 10470
66990 06720 37777
Năm 2175
Sáu 6181 3622 6882
Bảy 336
Tám 95
Đầu
0
1
2 28, 20, 22
3 31, 38, 36
4
5 52, 58
6
7 77, 77, 70, 77, 75
8 81, 82
9 95, 90, 95
Đuôi
0 70, 90, 20
1 31, 81
2 52, 22, 82
3
4
5 95, 75, 95
6 36
7 77, 77, 77
8 28, 58, 38
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 28/05/2022

ĐB 977422
Nhất 81863
Nhì 18428
Ba 48669 40011
63915 86314 59020 02716
67994 60513 10815
Năm 5180
Sáu 2614 7741 8075
Bảy 391
Tám 95
Đầu
0
1 11, 15, 14, 16, 13, 15, 14
2 22, 28, 20
3
4 41
5
6 63, 69
7 75
8 80
9 94, 91, 95
Đuôi
0 20, 80
1 11, 41, 91
2 22
3 63, 13
4 14, 94, 14
5 15, 15, 75, 95
6 16
7
8 28
9 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 21/05/2022

ĐB 426566
Nhất 41495
Nhì 67872
Ba 15534 61150
94341 12360 48928 30468
68379 12566 50340
Năm 9910
Sáu 4252 5769 2999
Bảy 768
Tám 84
Đầu
0
1 10
2 28
3 34
4 41, 40
5 50, 52
6 66, 60, 68, 66, 69, 68
7 72, 79
8 84
9 95, 99
Đuôi
0 50, 60, 40, 10
1 41
2 72, 52
3
4 34, 84
5 95
6 66, 66
7
8 28, 68, 68
9 79, 69, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 14/05/2022

ĐB 765353
Nhất 05230
Nhì 72733
Ba 25252 48798
35625 22567 22687 48462
46652 63855 45978
Năm 2198
Sáu 6179 3117 1309
Bảy 330
Tám 03
Đầu
0 09, 03
1 17
2 25
3 30, 33, 30
4
5 53, 52, 52, 55
6 67, 62
7 78, 79
8 87
9 98, 98
Đuôi
0 30, 30
1
2 52, 62, 52
3 53, 33, 03
4
5 25, 55
6
7 67, 87, 17
8 98, 78, 98
9 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 07/05/2022

ĐB 827262
Nhất 91609
Nhì 18012
Ba 31251 92604
31907 46127 71743 31550
29904 80501 61201
Năm 0621
Sáu 8211 9624 0520
Bảy 324
Tám 55
Đầu
0 09, 04, 07, 04, 01, 01
1 12, 11
2 27, 21, 24, 20, 24
3
4 43
5 51, 50, 55
6 62
7
8
9
Đuôi
0 50, 20
1 51, 01, 01, 21, 11
2 62, 12
3 43
4 04, 04, 24, 24
5 55
6
7 07, 27
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/04/2022

ĐB 198358
Nhất 67049
Nhì 92318
Ba 84001 76822
09803 10795 12143 38100
30973 99375 37541
Năm 7708
Sáu 4804 3274 2226
Bảy 602
Tám 27
Đầu
0 01, 03, 00, 08, 04, 02
1 18
2 22, 26, 27
3
4 49, 43, 41
5 58
6
7 73, 75, 74
8
9 95
Đuôi
0 00
1 01, 41
2 22, 02
3 03, 43, 73
4 04, 74
5 95, 75
6 26
7 27
8 58, 18, 08
9 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/04/2022

ĐB 459149
Nhất 75144
Nhì 49798
Ba 29196 40081
42806 87202 57917 65066
82009 16130 66461
Năm 2053
Sáu 4812 3273 6880
Bảy 394
Tám 93
Đầu
0 06, 02, 09
1 17, 12
2
3 30
4 49, 44
5 53
6 66, 61
7 73
8 81, 80
9 98, 96, 94, 93
Đuôi
0 30, 80
1 81, 61
2 02, 12
3 53, 73, 93
4 44, 94
5
6 96, 06, 66
7 17
8 98
9 49, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/04/2022

ĐB 576870
Nhất 57428
Nhì 45297
Ba 98692 12772
53049 91846 83465 16445
75908 59330 87876
Năm 7226
Sáu 5545 0300 9321
Bảy 289
Tám 18
Đầu
0 08, 00
1 18
2 28, 26, 21
3 30
4 49, 46, 45, 45
5
6 65
7 70, 72, 76
8 89
9 97, 92
Đuôi
0 70, 30, 00
1 21
2 92, 72
3
4
5 65, 45, 45
6 46, 76, 26
7 97
8 28, 08, 18
9 49, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/04/2022

ĐB 735286
Nhất 91800
Nhì 06625
Ba 70807 68537
29330 66696 30846 92825
68123 89991 92831
Năm 3307
Sáu 4824 5108 2699
Bảy 118
Tám 42
Đầu
0 00, 07, 07, 08
1 18
2 25, 25, 23, 24
3 37, 30, 31
4 46, 42
5
6
7
8 86
9 96, 91, 99
Đuôi
0 00, 30
1 91, 31
2 42
3 23
4 24
5 25, 25
6 86, 96, 46
7 07, 37, 07
8 08, 18
9 99

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Phước. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Phước 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày thế nào?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBP 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBP 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.