Xổ số Bình Phước 60 ngày – Kết quả XS Bình Phước 60 ngày

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/04/2024

ĐB 911899
Nhất 39052
Nhì 61173
Ba 34337 19070
48868 72776 31013 84062
65838 83704 47197
Năm 5559
Sáu 6687 7490 8413
Bảy 816
Tám 79
Đầu
0 04
1 13, 13, 16
2
3 37, 38
4
5 52, 59
6 68, 62
7 73, 70, 76, 79
8 87
9 99, 97, 90
Đuôi
0 70, 90
1
2 52, 62
3 73, 13, 13
4 04
5
6 76, 16
7 37, 97, 87
8 68, 38
9 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/04/2024

ĐB 338795
Nhất 21360
Nhì 35705
Ba 82871 88716
54963 10019 05527 62704
40164 98768 95100
Năm 7636
Sáu 1051 8499 0462
Bảy 368
Tám 72
Đầu
0 05, 04, 00
1 16, 19
2 27
3 36
4
5 51
6 60, 63, 64, 68, 62, 68
7 71, 72
8
9 95, 99
Đuôi
0 60, 00
1 71, 51
2 62, 72
3 63
4 04, 64
5 95, 05
6 16, 36
7 27
8 68, 68
9 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/04/2024

ĐB 766671
Nhất 27606
Nhì 35665
Ba 95257 06364
04675 17107 44168 51508
55643 01531 51330
Năm 9597
Sáu 4179 4679 7367
Bảy 721
Tám 03
Đầu
0 06, 07, 08, 03
1
2 21
3 31, 30
4 43
5 57
6 65, 64, 68, 67
7 71, 75, 79, 79
8
9 97
Đuôi
0 30
1 71, 31, 21
2
3 43, 03
4 64
5 65, 75
6 06
7 57, 07, 97, 67
8 68, 08
9 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/03/2024

ĐB 479937
Nhất 02439
Nhì 92067
Ba 70047 12872
29106 76263 20182 08970
61808 80051 91742
Năm 1341
Sáu 0531 6669 2335
Bảy 662
Tám 10
Đầu
0 06, 08
1 10
2
3 37, 39, 31, 35
4 47, 42, 41
5 51
6 67, 63, 69, 62
7 72, 70
8 82
9
Đuôi
0 70, 10
1 51, 41, 31
2 72, 82, 42, 62
3 63
4
5 35
6 06
7 37, 67, 47
8 08
9 39, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/03/2024

ĐB 940395
Nhất 81175
Nhì 11666
Ba 69814 86546
56218 35479 75861 36616
39531 07875 02078
Năm 1539
Sáu 8740 9909 6898
Bảy 077
Tám 51
Đầu
0 09
1 14, 18, 16
2
3 31, 39
4 46, 40
5 51
6 66, 61
7 75, 79, 75, 78, 77
8
9 95, 98
Đuôi
0 40
1 61, 31, 51
2
3
4 14
5 95, 75, 75
6 66, 46, 16
7 77
8 18, 78, 98
9 79, 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/03/2024

ĐB 111359
Nhất 84363
Nhì 75762
Ba 92066 79570
87996 28642 85912 73482
88953 73412 49814
Năm 9868
Sáu 4347 6156 9574
Bảy 859
Tám 54
Đầu
0
1 12, 12, 14
2
3
4 42, 47
5 59, 53, 56, 59, 54
6 63, 62, 66, 68
7 70, 74
8 82
9 96
Đuôi
0 70
1
2 62, 42, 12, 82, 12
3 63, 53
4 14, 74, 54
5
6 66, 96, 56
7 47
8 68
9 59, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/03/2024

ĐB 279102
Nhất 75736
Nhì 41420
Ba 13799 41955
93368 72695 46686 88233
48772 24277 58979
Năm 7565
Sáu 2597 3925 6979
Bảy 329
Tám 53
Đầu
0 02
1
2 20, 25, 29
3 36, 33
4
5 55, 53
6 68, 65
7 72, 77, 79, 79
8 86
9 99, 95, 97
Đuôi
0 20
1
2 02, 72
3 33, 53
4
5 55, 95, 65, 25
6 36, 86
7 77, 97
8 68
9 99, 79, 79, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/03/2024

ĐB 056888
Nhất 93070
Nhì 51706
Ba 13668 26433
39438 34381 04570 88385
03598 46116 96524
Năm 8404
Sáu 6385 2452 0350
Bảy 052
Tám 01
Đầu
0 06, 04, 01
1 16
2 24
3 33, 38
4
5 52, 50, 52
6 68
7 70, 70
8 88, 81, 85, 85
9 98
Đuôi
0 70, 70, 50
1 81, 01
2 52, 52
3 33
4 24, 04
5 85, 85
6 06, 16
7
8 88, 68, 38, 98
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/02/2024

ĐB 029267
Nhất 34246
Nhì 89537
Ba 34971 64743
56618 14867 18481 68416
97439 63389 44460
Năm 6561
Sáu 5760 1150 1754
Bảy 335
Tám 03
Đầu
0 03
1 18, 16
2
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9
Đuôi
0 60, 60, 50
1 71, 81, 61
2
3 43, 03
4 54
5 35
6 46, 16
7 67, 37, 67
8 18
9 39, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/02/2024

ĐB 284420
Nhất 80931
Nhì 74862
Ba 81330 44869
60949 24270 91863 72144
18880 17526 31890
Năm 6442
Sáu 3368 6797 8994
Bảy 604
Tám 40
Đầu
0 04
1
2 20, 26
3 31, 30
4 49, 44, 42, 40
5
6 62, 69, 63, 68
7 70
8 80
9 90, 97, 94
Đuôi
0 20, 30, 70, 80, 90, 40
1 31
2 62, 42
3 63
4 44, 94, 04
5
6 26
7 97
8 68
9 69, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/02/2024

ĐB 317633
Nhất 74296
Nhì 22490
Ba 42275 35486
20038 04933 82583 35036
10332 65162 22929
Năm 0055
Sáu 3840 1594 5189
Bảy 057
Tám 77
Đầu
0
1
2 29
3 33, 38, 33, 36, 32
4 40
5 55, 57
6 62
7 75, 77
8 86, 83, 89
9 96, 90, 94
Đuôi
0 90, 40
1
2 32, 62
3 33, 33, 83
4 94
5 75, 55
6 96, 86, 36
7 57, 77
8 38
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/02/2024

ĐB 448719
Nhất 79309
Nhì 01077
Ba 78156 02480
42658 94855 80331 25921
24835 13126 03291
Năm 4864
Sáu 9220 5968 4125
Bảy 454
Tám 93
Đầu
0 09
1 19
2 21, 26, 20, 25
3 31, 35
4
5 56, 58, 55, 54
6 64, 68
7 77
8 80
9 91, 93
Đuôi
0 80, 20
1 31, 21, 91
2
3 93
4 64, 54
5 55, 35, 25
6 56, 26
7 77
8 58, 68
9 19, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/01/2024

ĐB 172692
Nhất 20992
Nhì 82883
Ba 93623 82183
94794 64995 44507 54264
75746 50598 76142
Năm 8225
Sáu 7013 0027 3089
Bảy 875
Tám 69
Đầu
0 07
1 13
2 23, 25, 27
3
4 46, 42
5
6 64, 69
7 75
8 83, 83, 89
9 92, 92, 94, 95, 98
Đuôi
0
1
2 92, 92, 42
3 83, 23, 83, 13
4 94, 64
5 95, 25, 75
6 46
7 07, 27
8 98
9 89, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/01/2024

ĐB 517325
Nhất 49126
Nhì 21218
Ba 69891 79156
20112 37663 74894 09589
81295 10153 88624
Năm 3760
Sáu 2429 0159 8632
Bảy 616
Tám 20
Đầu
0
1 18, 12, 16
2 25, 26, 24, 29, 20
3 32
4
5 56, 53, 59
6 63, 60
7
8 89
9 91, 94, 95
Đuôi
0 60, 20
1 91
2 12, 32
3 63, 53
4 94, 24
5 25, 95
6 26, 56, 16
7
8 18
9 89, 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/01/2024

ĐB 804467
Nhất 82913
Nhì 49391
Ba 95548 62371
92895 82344 95657 25849
84661 92838 79274
Năm 4606
Sáu 3343 6970 0506
Bảy 385
Tám 18
Đầu
0 06, 06
1 13, 18
2
3 38
4 48, 44, 49, 43
5 57
6 67, 61
7 71, 74, 70
8 85
9 91, 95
Đuôi
0 70
1 91, 71, 61
2
3 13, 43
4 44, 74
5 95, 85
6 06, 06
7 67, 57
8 48, 38, 18
9 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/01/2024

ĐB 867511
Nhất 49392
Nhì 49430
Ba 10155 05885
36514 38755 34841 32066
03846 92126 84546
Năm 2845
Sáu 0190 9311 2712
Bảy 535
Tám 72
Đầu
0
1 11, 14, 11, 12
2 26
3 30, 35
4 41, 46, 46, 45
5 55, 55
6 66
7 72
8 85
9 92, 90
Đuôi
0 30, 90
1 11, 41, 11
2 92, 12, 72
3
4 14
5 55, 85, 55, 45, 35
6 66, 46, 26, 46
7
8
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/12/2023

ĐB 071782
Nhất 55002
Nhì 31072
Ba 21025 10687
35071 30389 26051 36615
10251 50776 15867
Năm 1438
Sáu 7006 1645 1614
Bảy 223
Tám 71
Đầu
0 02, 06
1 15, 14
2 25, 23
3 38
4 45
5 51, 51
6 67
7 72, 71, 76, 71
8 82, 87, 89
9
Đuôi
0
1 71, 51, 51, 71
2 82, 02, 72
3 23
4 14
5 25, 15, 45
6 76, 06
7 87, 67
8 38
9 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/12/2023

ĐB 211233
Nhất 76350
Nhì 91093
Ba 41368 16451
24879 28728 07035 23647
69494 64328 01976
Năm 7260
Sáu 1050 5657 1416
Bảy 825
Tám 64
Đầu
0
1 16
2 28, 28, 25
3 33, 35
4 47
5 50, 51, 50, 57
6 68, 60, 64
7 79, 76
8
9 93, 94
Đuôi
0 50, 60, 50
1 51
2
3 33, 93
4 94, 64
5 35, 25
6 76, 16
7 47, 57
8 68, 28, 28
9 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/12/2023

ĐB 063764
Nhất 58083
Nhì 36796
Ba 53228 66643
00195 03536 39841 94486
50172 05323 32517
Năm 5630
Sáu 6608 7950 2282
Bảy 968
Tám 74
Đầu
0 08
1 17
2 28, 23
3 36, 30
4 43, 41
5 50
6 64, 68
7 72, 74
8 83, 86, 82
9 96, 95
Đuôi
0 30, 50
1 41
2 72, 82
3 83, 43, 23
4 64, 74
5 95
6 96, 36, 86
7 17
8 28, 08, 68
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/12/2023

ĐB 290156
Nhất 18255
Nhì 05885
Ba 77822 85757
78227 16483 61967 31307
24182 42844 94878
Năm 7817
Sáu 9794 6762 7713
Bảy 273
Tám 86
Đầu
0 07
1 17, 13
2 22, 27
3
4 44
5 56, 55, 57
6 67, 62
7 78, 73
8 85, 83, 82, 86
9 94
Đuôi
0
1
2 22, 82, 62
3 83, 13, 73
4 44, 94
5 55, 85
6 56, 86
7 57, 27, 67, 07, 17
8 78
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/12/2023

ĐB 097415
Nhất 23132
Nhì 11140
Ba 97745 27403
25936 21082 58797 93908
19100 33079 09637
Năm 7426
Sáu 1131 3844 6542
Bảy 930
Tám 17
Đầu
0 03, 08, 00
1 15, 17
2 26
3 32, 36, 37, 31, 30
4 40, 45, 44, 42
5
6
7 79
8 82
9 97
Đuôi
0 40, 00, 30
1 31
2 32, 82, 42
3 03
4 44
5 15, 45
6 36, 26
7 97, 37, 17
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/11/2023

ĐB 504117
Nhất 65906
Nhì 09340
Ba 77713 93696
33117 92633 68878 21191
27938 55405 50182
Năm 6315
Sáu 0642 7846 9829
Bảy 869
Tám 65
Đầu
0 06, 05
1 17, 13, 17, 15
2 29
3 33, 38
4 40, 42, 46
5
6 69, 65
7 78
8 82
9 96, 91
Đuôi
0 40
1 91
2 82, 42
3 13, 33
4
5 05, 15, 65
6 06, 96, 46
7 17, 17
8 78, 38
9 29, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/11/2023

ĐB 227867
Nhất 79242
Nhì 97802
Ba 96397 70022
28289 59015 91569 79663
76271 02135 60787
Năm 7883
Sáu 3283 2342 7409
Bảy 534
Tám 67
Đầu
0 02, 09
1 15
2 22
3 35, 34
4 42, 42
5
6 67, 69, 63, 67
7 71
8 89, 87, 83, 83
9 97
Đuôi
0
1 71
2 42, 02, 22, 42
3 63, 83, 83
4 34
5 15, 35
6
7 67, 97, 87, 67
8
9 89, 69, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/11/2023

ĐB 298285
Nhất 20269
Nhì 04322
Ba 21890 71051
78763 22488 76789 79164
23229 27771 62494
Năm 9246
Sáu 8932 7028 3593
Bảy 947
Tám 73
Đầu
0
1
2 22, 29, 28
3 32
4 46, 47
5 51
6 69, 63, 64
7 71, 73
8 85, 88, 89
9 90, 94, 93
Đuôi
0 90
1 51, 71
2 22, 32
3 63, 93, 73
4 64, 94
5 85
6 46
7 47
8 88, 28
9 69, 89, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/11/2023

ĐB 728076
Nhất 16318
Nhì 79727
Ba 23000 20152
32174 60851 08112 20493
90001 25195 90552
Năm 4078
Sáu 2750 6151 9163
Bảy 698
Tám 15
Đầu
0 00, 01
1 18, 12, 15
2 27
3
4
5 52, 51, 52, 50, 51
6 63
7 76, 74, 78
8
9 93, 95, 98
Đuôi
0 00, 50
1 51, 01, 51
2 52, 12, 52
3 93, 63
4 74
5 95, 15
6 76
7 27
8 18, 78, 98
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 28/10/2023

ĐB 947492
Nhất 00910
Nhì 13731
Ba 31769 17645
42149 73388 53909 22118
18648 14054 23182
Năm 0470
Sáu 8301 5389 5962
Bảy 068
Tám 54
Đầu
0 09, 01
1 10, 18
2
3 31
4 45, 49, 48
5 54, 54
6 69, 62, 68
7 70
8 88, 82, 89
9 92
Đuôi
0 10, 70
1 31, 01
2 92, 82, 62
3
4 54, 54
5 45
6
7
8 88, 18, 48, 68
9 69, 49, 09, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 21/10/2023

ĐB 306581
Nhất 90328
Nhì 48840
Ba 26302 75264
21111 12949 28351 38291
95937 29424 68572
Năm 1290
Sáu 7389 4678 4197
Bảy 007
Tám 74
Đầu
0 02, 07
1 11
2 28, 24
3 37
4 40, 49
5 51
6 64
7 72, 78, 74
8 81, 89
9 91, 90, 97
Đuôi
0 40, 90
1 81, 11, 51, 91
2 02, 72
3
4 64, 24, 74
5
6
7 37, 97, 07
8 28, 78
9 49, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 14/10/2023

ĐB 954335
Nhất 39765
Nhì 26720
Ba 82540 42204
65225 05687 70618 36866
67995 99355 48448
Năm 1163
Sáu 2497 0918 7106
Bảy 795
Tám 78
Đầu
0 04, 06
1 18, 18
2 20, 25
3 35
4 40, 48
5 55
6 65, 66, 63
7 78
8 87
9 95, 97, 95
Đuôi
0 20, 40
1
2
3 63
4 04
5 35, 65, 25, 95, 55, 95
6 66, 06
7 87, 97
8 18, 48, 18, 78
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 07/10/2023

ĐB 521110
Nhất 50690
Nhì 67330
Ba 38172 49788
17152 12089 56170 92048
37944 70938 66785
Năm 5211
Sáu 1502 5140 3921
Bảy 592
Tám 57
Đầu
0 02
1 10, 11
2 21
3 30, 38
4 48, 44, 40
5 52, 57
6
7 72, 70
8 88, 89, 85
9 90, 92
Đuôi
0 10, 90, 30, 70, 40
1 11, 21
2 72, 52, 02, 92
3
4 44
5 85
6
7 57
8 88, 48, 38
9 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/09/2023

ĐB 299394
Nhất 17091
Nhì 38230
Ba 65553 65654
00981 71190 24395 30108
68881 68808 19290
Năm 8456
Sáu 9544 8495 1971
Bảy 288
Tám 09
Đầu
0 08, 08, 09
1
2
3 30
4 44
5 53, 54, 56
6
7 71
8 81, 81, 88
9 94, 91, 90, 95, 90, 95
Đuôi
0 30, 90, 90
1 91, 81, 81, 71
2
3 53
4 94, 54, 44
5 95, 95
6 56
7
8 08, 08, 88
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/09/2023

ĐB 895073
Nhất 86901
Nhì 16548
Ba 38189 25925
00323 09203 61919 16513
47115 41483 12269
Năm 8423
Sáu 7662 1659 5344
Bảy 417
Tám 89
Đầu
0 01, 03
1 19, 13, 15, 17
2 25, 23, 23
3
4 48, 44
5 59
6 69, 62
7 73
8 89, 83, 89
9
Đuôi
0
1 01
2 62
3 73, 23, 03, 13, 83, 23
4 44
5 25, 15
6
7 17
8 48
9 89, 19, 69, 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/09/2023

ĐB 758268
Nhất 18839
Nhì 32874
Ba 91437 84245
44908 02187 68828 09993
56573 59777 69506
Năm 3555
Sáu 3445 1936 1175
Bảy 815
Tám 14
Đầu
0 08, 06
1 15, 14
2 28
3 39, 37, 36
4 45, 45
5 55
6 68
7 74, 73, 77, 75
8 87
9 93
Đuôi
0
1
2
3 93, 73
4 74, 14
5 45, 55, 45, 75, 15
6 06, 36
7 37, 87, 77
8 68, 08, 28
9 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/09/2023

ĐB 194060
Nhất 09932
Nhì 28271
Ba 05715 96131
73881 07850 35444 16899
91768 50840 54910
Năm 9604
Sáu 1450 7669 4723
Bảy 363
Tám 05
Đầu
0 04, 05
1 15, 10
2 23
3 32, 31
4 44, 40
5 50, 50
6 60, 68, 69, 63
7 71
8 81
9 99
Đuôi
0 60, 50, 40, 10, 50
1 71, 31, 81
2 32
3 23, 63
4 44, 04
5 15, 05
6
7
8 68
9 99, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/09/2023

ĐB 832894
Nhất 50229
Nhì 78804
Ba 91159 05111
62175 60925 15351 21241
59641 64676 99726
Năm 9362
Sáu 0786 7086 3883
Bảy 534
Tám 25
Đầu
0 04
1 11
2 29, 25, 26, 25
3 34
4 41, 41
5 59, 51
6 62
7 75, 76
8 86, 86, 83
9 94
Đuôi
0
1 11, 51, 41, 41
2 62
3 83
4 94, 04, 34
5 75, 25, 25
6 76, 26, 86, 86
7
8
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 26/08/2023

ĐB 260764
Nhất 83560
Nhì 39548
Ba 33457 25676
34515 14489 49520 31004
57479 41806 17027
Năm 8193
Sáu 4134 4668 6487
Bảy 337
Tám 33
Đầu
0 04, 06
1 15
2 20, 27
3 34, 37, 33
4 48
5 57
6 64, 60, 68
7 76, 79
8 89, 87
9 93
Đuôi
0 60, 20
1
2
3 93, 33
4 64, 04, 34
5 15
6 76, 06
7 57, 27, 87, 37
8 48, 68
9 89, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 19/08/2023

ĐB 077541
Nhất 44289
Nhì 43750
Ba 90422 90662
77934 21412 19066 28443
59958 60397 73916
Năm 4396
Sáu 8705 6741 7255
Bảy 254
Tám 79
Đầu
0 05
1 12, 16
2 22
3 34
4 41, 43, 41
5 50, 58, 55, 54
6 62, 66
7 79
8 89
9 97, 96
Đuôi
0 50
1 41, 41
2 22, 62, 12
3 43
4 34, 54
5 05, 55
6 66, 16, 96
7 97
8 58
9 89, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 12/08/2023

ĐB 835001
Nhất 00704
Nhì 31457
Ba 21680 09166
12490 52429 63801 06259
74349 39263 69254
Năm 5303
Sáu 0666 5757 8880
Bảy 900
Tám 49
Đầu
0 01, 04, 01, 03, 00
1
2 29
3
4 49, 49
5 57, 59, 54, 57
6 66, 63, 66
7
8 80, 80
9 90
Đuôi
0 80, 90, 80, 00
1 01, 01
2
3 63, 03
4 04, 54
5
6 66, 66
7 57, 57
8
9 29, 59, 49, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 05/08/2023

ĐB 461337
Nhất 07986
Nhì 15456
Ba 58041 87402
91950 79091 22516 98872
84526 45213 59202
Năm 8349
Sáu 8042 3161 8882
Bảy 877
Tám 60
Đầu
0 02, 02
1 16, 13
2 26
3 37
4 41, 49, 42
5 56, 50
6 61, 60
7 72, 77
8 86, 82
9 91
Đuôi
0 50, 60
1 41, 91, 61
2 02, 72, 02, 42, 82
3 13
4
5
6 86, 56, 16, 26
7 37, 77
8
9 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/07/2023

ĐB 968129
Nhất 74983
Nhì 24574
Ba 09420 50650
98415 93164 55141 83372
33834 42466 42522
Năm 2929
Sáu 4263 2239 2942
Bảy 756
Tám 25
Đầu
0
1 15
2 29, 20, 22, 29, 25
3 34, 39
4 41, 42
5 50, 56
6 64, 66, 63
7 74, 72
8 83
9
Đuôi
0 20, 50
1 41
2 72, 22, 42
3 83, 63
4 74, 64, 34
5 15, 25
6 66, 56
7
8
9 29, 29, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/07/2023

ĐB 333938
Nhất 82051
Nhì 50568
Ba 28060 06712
88794 55615 58651 92362
83128 44360 51048
Năm 8209
Sáu 3695 5994 3514
Bảy 995
Tám 30
Đầu
0 09
1 12, 15, 14
2 28
3 38, 30
4 48
5 51, 51
6 68, 60, 62, 60
7
8
9 94, 95, 94, 95
Đuôi
0 60, 60, 30
1 51, 51
2 12, 62
3
4 94, 94, 14
5 15, 95, 95
6
7
8 38, 68, 28, 48
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/07/2023

ĐB 856501
Nhất 87238
Nhì 89425
Ba 99409 38582
52047 51364 08593 62881
56857 51198 61178
Năm 1116
Sáu 4252 2191 1571
Bảy 272
Tám 32
Đầu
0 01, 09
1 16
2 25
3 38, 32
4 47
5 57, 52
6 64
7 78, 71, 72
8 82, 81
9 93, 98, 91
Đuôi
0
1 01, 81, 91, 71
2 82, 52, 72, 32
3 93
4 64
5 25
6 16
7 47, 57
8 38, 98, 78
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/07/2023

ĐB 084418
Nhất 72392
Nhì 01762
Ba 70512 28717
91952 42581 33590 18654
66622 09802 40579
Năm 7673
Sáu 5996 2757 6917
Bảy 639
Tám 55
Đầu
0 02
1 18, 12, 17, 17
2 22
3 39
4
5 52, 54, 57, 55
6 62
7 79, 73
8 81
9 92, 90, 96
Đuôi
0 90
1 81
2 92, 62, 12, 52, 22, 02
3 73
4 54
5 55
6 96
7 17, 57, 17
8 18
9 79, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/07/2023

ĐB 281019
Nhất 86715
Nhì 93972
Ba 03853 85464
16859 17112 41210 46654
23526 97004 98111
Năm 1286
Sáu 6267 0628 4068
Bảy 668
Tám 57
Đầu
0 04
1 19, 15, 12, 10, 11
2 26, 28
3
4
5 53, 59, 54, 57
6 64, 67, 68, 68
7 72
8 86
9
Đuôi
0 10
1 11
2 72, 12
3 53
4 64, 54, 04
5 15
6 26, 86
7 67, 57
8 28, 68, 68
9 19, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/06/2023

ĐB 473083
Nhất 84127
Nhì 06312
Ba 11063 24235
51057 44054 19625 95014
82853 14388 55151
Năm 7354
Sáu 7489 9801 6188
Bảy 909
Tám 91
Đầu
0 01, 09
1 12, 14
2 27, 25
3 35
4
5 57, 54, 53, 51, 54
6 63
7
8 83, 88, 89, 88
9 91
Đuôi
0
1 51, 01, 91
2 12
3 83, 63, 53
4 54, 14, 54
5 35, 25
6
7 27, 57
8 88, 88
9 89, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/06/2023

ĐB 564502
Nhất 45850
Nhì 95239
Ba 71037 24210
23820 51271 17210 23355
67427 82310 19260
Năm 3105
Sáu 2004 1214 3308
Bảy 409
Tám 83
Đầu
0 02, 05, 04, 08, 09
1 10, 10, 10, 14
2 20, 27
3 39, 37
4
5 50, 55
6 60
7 71
8 83
9
Đuôi
0 50, 10, 20, 10, 10, 60
1 71
2 02
3 83
4 04, 14
5 55, 05
6
7 37, 27
8 08
9 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/06/2023

ĐB 554461
Nhất 35432
Nhì 89261
Ba 36883 97461
25415 62072 26850 48071
93539 26286 44706
Năm 5653
Sáu 9080 1745 2885
Bảy 607
Tám 32
Đầu
0 06, 07
1 15
2
3 32, 39, 32
4 45
5 50, 53
6 61, 61, 61
7 72, 71
8 83, 86, 80, 85
9
Đuôi
0 50, 80
1 61, 61, 61, 71
2 32, 72, 32
3 83, 53
4
5 15, 45, 85
6 86, 06
7 07
8
9 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/06/2023

ĐB 475175
Nhất 60686
Nhì 22093
Ba 36254 64150
09954 60681 00135 88618
32245 64223 75079
Năm 4325
Sáu 0179 9477 4639
Bảy 858
Tám 48
Đầu
0
1 18
2 23, 25
3 35, 39
4 45, 48
5 54, 50, 54, 58
6
7 75, 79, 79, 77
8 86, 81
9 93
Đuôi
0 50
1 81
2
3 93, 23
4 54, 54
5 75, 35, 45, 25
6 86
7 77
8 18, 58, 48
9 79, 79, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/05/2023

ĐB 871775
Nhất 37888
Nhì 46861
Ba 56598 18042
97279 13525 21878 64546
59169 78649 58849
Năm 8525
Sáu 9298 9778 7347
Bảy 333
Tám 79
Đầu
0
1
2 25, 25
3 33
4 42, 46, 49, 49, 47
5
6 61, 69
7 75, 79, 78, 78, 79
8 88
9 98, 98
Đuôi
0
1 61
2 42
3 33
4
5 75, 25, 25
6 46
7 47
8 88, 98, 78, 98, 78
9 79, 69, 49, 49, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/05/2023

ĐB 930598
Nhất 64432
Nhì 67803
Ba 93541 67091
96623 80909 13355 08854
64108 14467 91184
Năm 3136
Sáu 8270 6429 0904
Bảy 447
Tám 54
Đầu
0 03, 09, 08, 04
1
2 23, 29
3 32, 36
4 41, 47
5 55, 54, 54
6 67
7 70
8 84
9 98, 91
Đuôi
0 70
1 41, 91
2 32
3 03, 23
4 54, 84, 04, 54
5 55
6 36
7 67, 47
8 98, 08
9 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/05/2023

ĐB 159503
Nhất 40091
Nhì 99932
Ba 09437 30345
78052 37958 67085 76377
73969 48311 30631
Năm 7250
Sáu 8693 5715 5103
Bảy 377
Tám 36
Đầu
0 03, 03
1 11, 15
2
3 32, 37, 31, 36
4 45
5 52, 58, 50
6 69
7 77, 77
8 85
9 91, 93
Đuôi
0 50
1 91, 11, 31
2 32, 52
3 03, 93, 03
4
5 45, 85, 15
6 36
7 37, 77, 77
8 58
9 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/05/2023

ĐB 060842
Nhất 31762
Nhì 00384
Ba 00569 41324
36565 06402 82064 62990
27313 84966 14732
Năm 3834
Sáu 5579 2603 1979
Bảy 178
Tám 16
Đầu
0 02, 03
1 13, 16
2 24
3 32, 34
4 42
5
6 62, 69, 65, 64, 66
7 79, 79, 78
8 84
9 90
Đuôi
0 90
1
2 42, 62, 02, 32
3 13, 03
4 84, 24, 64, 34
5 65
6 66, 16
7
8 78
9 69, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/04/2023

ĐB 482282
Nhất 48528
Nhì 03548
Ba 16820 07364
52471 22228 67622 72594
76010 28960 01451
Năm 6585
Sáu 9843 1158 7804
Bảy 131
Tám 12
Đầu
0 04
1 10, 12
2 28, 20, 28, 22
3 31
4 48, 43
5 51, 58
6 64, 60
7 71
8 82, 85
9 94
Đuôi
0 20, 10, 60
1 71, 51, 31
2 82, 22, 12
3 43
4 64, 94, 04
5 85
6
7
8 28, 48, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/04/2023

ĐB 064949
Nhất 11487
Nhì 45904
Ba 84881 79400
11778 48151 21347 63437
08001 69877 75909
Năm 0955
Sáu 8990 4440 4426
Bảy 102
Tám 90
Đầu
0 04, 00, 01, 09, 02
1
2 26
3 37
4 49, 47, 40
5 51, 55
6
7 78, 77
8 87, 81
9 90, 90
Đuôi
0 00, 90, 40, 90
1 81, 51, 01
2 02
3
4 04
5 55
6 26
7 87, 47, 37, 77
8 78
9 49, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/04/2023

ĐB 499979
Nhất 41561
Nhì 85647
Ba 18483 03132
05083 69617 61209 35145
02723 57012 72605
Năm 3086
Sáu 2010 9169 3260
Bảy 694
Tám 41
Đầu
0 09, 05
1 17, 12, 10
2 23
3 32
4 47, 45, 41
5
6 61, 69, 60
7 79
8 83, 83, 86
9 94
Đuôi
0 10, 60
1 61, 41
2 32, 12
3 83, 83, 23
4 94
5 45, 05
6 86
7 47, 17
8
9 79, 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/04/2023

ĐB 451359
Nhất 33911
Nhì 02382
Ba 36676 33499
58540 74742 13034 51526
63899 86540 32103
Năm 5389
Sáu 6459 5338 2210
Bảy 700
Tám 05
Đầu
0 03, 00, 05
1 11, 10
2 26
3 34, 38
4 40, 42, 40
5 59, 59
6
7 76
8 82, 89
9 99, 99
Đuôi
0 40, 40, 10, 00
1 11
2 82, 42
3 03
4 34
5 05
6 76, 26
7
8 38
9 59, 99, 99, 89, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/04/2023

ĐB 406808
Nhất 37286
Nhì 37703
Ba 15079 13172
15561 81974 00493 71808
98985 32122 44349
Năm 8949
Sáu 1202 9836 9913
Bảy 292
Tám 13
Đầu
0 08, 03, 08, 02
1 13, 13
2 22
3 36
4 49, 49
5
6 61
7 79, 72, 74
8 86, 85
9 93, 92
Đuôi
0
1 61
2 72, 22, 02, 92
3 03, 93, 13, 13
4 74
5 85
6 86, 36
7
8 08, 08
9 79, 49, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/03/2023

ĐB 489646
Nhất 39637
Nhì 15579
Ba 52279 45780
28922 44672 49320 69093
63113 78870 77182
Năm 1126
Sáu 7706 7753 6561
Bảy 185
Tám 81
Đầu
0 06
1 13
2 22, 20, 26
3 37
4 46
5 53
6 61
7 79, 79, 72, 70
8 80, 82, 85, 81
9 93
Đuôi
0 80, 20, 70
1 61, 81
2 22, 72, 82
3 93, 13, 53
4
5 85
6 46, 26, 06
7 37
8
9 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/03/2023

ĐB 443531
Nhất 30118
Nhì 62108
Ba 66758 23081
33454 98226 98889 55733
73169 13713 91951
Năm 4944
Sáu 7582 7129 7834
Bảy 038
Tám 37
Đầu
0 08
1 18, 13
2 26, 29
3 31, 33, 34, 38, 37
4 44
5 58, 54, 51
6 69
7
8 81, 89, 82
9
Đuôi
0
1 31, 81, 51
2 82
3 33, 13
4 54, 44, 34
5
6 26
7 37
8 18, 08, 58, 38
9 89, 69, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/03/2023

ĐB 868753
Nhất 00047
Nhì 97936
Ba 68734 90578
42657 01630 15883 55028
76944 53382 21745
Năm 2129
Sáu 0759 7377 2600
Bảy 729
Tám 75
Đầu
0 00
1
2 28, 29, 29
3 36, 34, 30
4 47, 44, 45
5 53, 57, 59
6
7 78, 77, 75
8 83, 82
9
Đuôi
0 30, 00
1
2 82
3 53, 83
4 34, 44
5 45, 75
6 36
7 47, 57, 77
8 78, 28
9 29, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/03/2023

ĐB 988623
Nhất 13421
Nhì 70590
Ba 47211 49794
35912 60709 53978 13189
56999 85240 13264
Năm 2326
Sáu 1524 2854 1523
Bảy 207
Tám 85
Đầu
0 09, 07
1 11, 12
2 23, 21, 26, 24, 23
3
4 40
5 54
6 64
7 78
8 89, 85
9 90, 94, 99
Đuôi
0 90, 40
1 21, 11
2 12
3 23, 23
4 94, 64, 24, 54
5 85
6 26
7 07
8 78
9 09, 89, 99

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Phước. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Phước 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày thế nào?

Xổ số Bình Phước 60 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBP 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBP 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Phước 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.