Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/05/2023

ĐB 871775
Nhất 37888
Nhì 46861
Ba 56598 18042
97279 13525 21878 64546
59169 78649 58849
Năm 8525
Sáu 9298 9778 7347
Bảy 333
Tám 79
Đầu
0
1
2 25, 25
3 33
4 42, 46, 49, 49, 47
5
6 61, 69
7 75, 79, 78, 78, 79
8 88
9 98, 98
Đuôi
0
1 61
2 42
3 33
4
5 75, 25, 25
6 46
7 47
8 88, 98, 78, 98, 78
9 79, 69, 49, 49, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/05/2023

ĐB 930598
Nhất 64432
Nhì 67803
Ba 93541 67091
96623 80909 13355 08854
64108 14467 91184
Năm 3136
Sáu 8270 6429 0904
Bảy 447
Tám 54
Đầu
0 03, 09, 08, 04
1
2 23, 29
3 32, 36
4 41, 47
5 55, 54, 54
6 67
7 70
8 84
9 98, 91
Đuôi
0 70
1 41, 91
2 32
3 03, 23
4 54, 84, 04, 54
5 55
6 36
7 67, 47
8 98, 08
9 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/05/2023

ĐB 159503
Nhất 40091
Nhì 99932
Ba 09437 30345
78052 37958 67085 76377
73969 48311 30631
Năm 7250
Sáu 8693 5715 5103
Bảy 377
Tám 36
Đầu
0 03, 03
1 11, 15
2
3 32, 37, 31, 36
4 45
5 52, 58, 50
6 69
7 77, 77
8 85
9 91, 93
Đuôi
0 50
1 91, 11, 31
2 32, 52
3 03, 93, 03
4
5 45, 85, 15
6 36
7 37, 77, 77
8 58
9 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/05/2023

ĐB 060842
Nhất 31762
Nhì 00384
Ba 00569 41324
36565 06402 82064 62990
27313 84966 14732
Năm 3834
Sáu 5579 2603 1979
Bảy 178
Tám 16
Đầu
0 02, 03
1 13, 16
2 24
3 32, 34
4 42
5
6 62, 69, 65, 64, 66
7 79, 79, 78
8 84
9 90
Đuôi
0 90
1
2 42, 62, 02, 32
3 13, 03
4 84, 24, 64, 34
5 65
6 66, 16
7
8 78
9 69, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/04/2023

ĐB 482282
Nhất 48528
Nhì 03548
Ba 16820 07364
52471 22228 67622 72594
76010 28960 01451
Năm 6585
Sáu 9843 1158 7804
Bảy 131
Tám 12
Đầu
0 04
1 10, 12
2 28, 20, 28, 22
3 31
4 48, 43
5 51, 58
6 64, 60
7 71
8 82, 85
9 94
Đuôi
0 20, 10, 60
1 71, 51, 31
2 82, 22, 12
3 43
4 64, 94, 04
5 85
6
7
8 28, 48, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/04/2023

ĐB 064949
Nhất 11487
Nhì 45904
Ba 84881 79400
11778 48151 21347 63437
08001 69877 75909
Năm 0955
Sáu 8990 4440 4426
Bảy 102
Tám 90
Đầu
0 04, 00, 01, 09, 02
1
2 26
3 37
4 49, 47, 40
5 51, 55
6
7 78, 77
8 87, 81
9 90, 90
Đuôi
0 00, 90, 40, 90
1 81, 51, 01
2 02
3
4 04
5 55
6 26
7 87, 47, 37, 77
8 78
9 49, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/04/2023

ĐB 499979
Nhất 41561
Nhì 85647
Ba 18483 03132
05083 69617 61209 35145
02723 57012 72605
Năm 3086
Sáu 2010 9169 3260
Bảy 694
Tám 41
Đầu
0 09, 05
1 17, 12, 10
2 23
3 32
4 47, 45, 41
5
6 61, 69, 60
7 79
8 83, 83, 86
9 94
Đuôi
0 10, 60
1 61, 41
2 32, 12
3 83, 83, 23
4 94
5 45, 05
6 86
7 47, 17
8
9 79, 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/04/2023

ĐB 451359
Nhất 33911
Nhì 02382
Ba 36676 33499
58540 74742 13034 51526
63899 86540 32103
Năm 5389
Sáu 6459 5338 2210
Bảy 700
Tám 05
Đầu
0 03, 00, 05
1 11, 10
2 26
3 34, 38
4 40, 42, 40
5 59, 59
6
7 76
8 82, 89
9 99, 99
Đuôi
0 40, 40, 10, 00
1 11
2 82, 42
3 03
4 34
5 05
6 76, 26
7
8 38
9 59, 99, 99, 89, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/04/2023

ĐB 406808
Nhất 37286
Nhì 37703
Ba 15079 13172
15561 81974 00493 71808
98985 32122 44349
Năm 8949
Sáu 1202 9836 9913
Bảy 292
Tám 13
Đầu
0 08, 03, 08, 02
1 13, 13
2 22
3 36
4 49, 49
5
6 61
7 79, 72, 74
8 86, 85
9 93, 92
Đuôi
0
1 61
2 72, 22, 02, 92
3 03, 93, 13, 13
4 74
5 85
6 86, 36
7
8 08, 08
9 79, 49, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/03/2023

ĐB 489646
Nhất 39637
Nhì 15579
Ba 52279 45780
28922 44672 49320 69093
63113 78870 77182
Năm 1126
Sáu 7706 7753 6561
Bảy 185
Tám 81
Đầu
0 06
1 13
2 22, 20, 26
3 37
4 46
5 53
6 61
7 79, 79, 72, 70
8 80, 82, 85, 81
9 93
Đuôi
0 80, 20, 70
1 61, 81
2 22, 72, 82
3 93, 13, 53
4
5 85
6 46, 26, 06
7 37
8
9 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/03/2023

ĐB 443531
Nhất 30118
Nhì 62108
Ba 66758 23081
33454 98226 98889 55733
73169 13713 91951
Năm 4944
Sáu 7582 7129 7834
Bảy 038
Tám 37
Đầu
0 08
1 18, 13
2 26, 29
3 31, 33, 34, 38, 37
4 44
5 58, 54, 51
6 69
7
8 81, 89, 82
9
Đuôi
0
1 31, 81, 51
2 82
3 33, 13
4 54, 44, 34
5
6 26
7 37
8 18, 08, 58, 38
9 89, 69, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/03/2023

ĐB 868753
Nhất 00047
Nhì 97936
Ba 68734 90578
42657 01630 15883 55028
76944 53382 21745
Năm 2129
Sáu 0759 7377 2600
Bảy 729
Tám 75
Đầu
0 00
1
2 28, 29, 29
3 36, 34, 30
4 47, 44, 45
5 53, 57, 59
6
7 78, 77, 75
8 83, 82
9
Đuôi
0 30, 00
1
2 82
3 53, 83
4 34, 44
5 45, 75
6 36
7 47, 57, 77
8 78, 28
9 29, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/03/2023

ĐB 988623
Nhất 13421
Nhì 70590
Ba 47211 49794
35912 60709 53978 13189
56999 85240 13264
Năm 2326
Sáu 1524 2854 1523
Bảy 207
Tám 85
Đầu
0 09, 07
1 11, 12
2 23, 21, 26, 24, 23
3
4 40
5 54
6 64
7 78
8 89, 85
9 90, 94, 99
Đuôi
0 90, 40
1 21, 11
2 12
3 23, 23
4 94, 64, 24, 54
5 85
6 26
7 07
8 78
9 09, 89, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/02/2023

ĐB 106038
Nhất 19767
Nhì 26793
Ba 07287 80118
07531 99475 73265 03831
59733 47748 01856
Năm 4606
Sáu 7143 4629 4304
Bảy 360
Tám 44
Đầu
0 06, 04
1 18
2 29
3 38, 31, 31, 33
4 48, 43, 44
5 56
6 67, 65, 60
7 75
8 87
9 93
Đuôi
0 60
1 31, 31
2
3 93, 33, 43
4 04, 44
5 75, 65
6 56, 06
7 67, 87
8 38, 18, 48
9 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/02/2023

ĐB 942562
Nhất 96638
Nhì 57714
Ba 20244 46588
51154 14261 02247 51525
01478 58763 54159
Năm 0268
Sáu 1600 2216 9942
Bảy 510
Tám 95
Đầu
0 00
1 14, 16, 10
2 25
3 38
4 44, 47, 42
5 54, 59
6 62, 61, 63, 68
7 78
8 88
9 95
Đuôi
0 00, 10
1 61
2 62, 42
3 63
4 14, 44, 54
5 25, 95
6 16
7 47
8 38, 88, 78, 68
9 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/02/2023

ĐB 301795
Nhất 59853
Nhì 43903
Ba 17247 40379
48960 31862 66246 30199
16346 70090 97272
Năm 2416
Sáu 4423 6651 1344
Bảy 701
Tám 03
Đầu
0 03, 01, 03
1 16
2 23
3
4 47, 46, 46, 44
5 53, 51
6 60, 62
7 79, 72
8
9 95, 99, 90
Đuôi
0 60, 90
1 51, 01
2 62, 72
3 53, 03, 23, 03
4 44
5 95
6 46, 46, 16
7 47
8
9 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/02/2023

ĐB 444500
Nhất 47282
Nhì 10717
Ba 41048 29323
63329 79167 84351 83305
09420 13776 96550
Năm 9644
Sáu 5670 4579 0515
Bảy 211
Tám 79
Đầu
0 00, 05
1 17, 15, 11
2 23, 29, 20
3
4 48, 44
5 51, 50
6 67
7 76, 70, 79, 79
8 82
9
Đuôi
0 00, 20, 50, 70
1 51, 11
2 82
3 23
4 44
5 05, 15
6 76
7 17, 67
8 48
9 29, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 28/01/2023

ĐB 235543
Nhất 54513
Nhì 59464
Ba 40916 08841
79028 93166 44290 80417
44709 45320 81656
Năm 5894
Sáu 3650 7938 1263
Bảy 665
Tám 68
Đầu
0 09
1 13, 16, 17
2 28, 20
3 38
4 43, 41
5 56, 50
6 64, 66, 63, 65, 68
7
8
9 90, 94
Đuôi
0 90, 20, 50
1 41
2
3 43, 13, 63
4 64, 94
5 65
6 16, 66, 56
7 17
8 28, 38, 68
9 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 21/01/2023

ĐB 792253
Nhất 70735
Nhì 82737
Ba 54430 20232
69119 57716 88227 84625
92289 23195 19105
Năm 2301
Sáu 5213 3451 5495
Bảy 597
Tám 95
Đầu
0 05, 01
1 19, 16, 13
2 27, 25
3 35, 37, 30, 32
4
5 53, 51
6
7
8 89
9 95, 95, 97, 95
Đuôi
0 30
1 01, 51
2 32
3 53, 13
4
5 35, 25, 95, 05, 95, 95
6 16
7 37, 27, 97
8
9 19, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 14/01/2023

ĐB 392380
Nhất 78794
Nhì 40945
Ba 83688 12998
37045 30179 24546 34041
97620 46247 08756
Năm 4829
Sáu 0635 9590 6934
Bảy 184
Tám 19
Đầu
0
1 19
2 20, 29
3 35, 34
4 45, 45, 46, 41, 47
5 56
6
7 79
8 80, 88, 84
9 94, 98, 90
Đuôi
0 80, 20, 90
1 41
2
3
4 94, 34, 84
5 45, 45, 35
6 46, 56
7 47
8 88, 98
9 79, 29, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 07/01/2023

ĐB 940535
Nhất 87025
Nhì 36528
Ba 38204 65910
57634 50054 37819 17243
26746 94778 44629
Năm 9977
Sáu 4606 3286 4905
Bảy 448
Tám 05
Đầu
0 04, 06, 05, 05
1 10, 19
2 25, 28, 29
3 35, 34
4 43, 46, 48
5 54
6
7 78, 77
8 86
9
Đuôi
0 10
1
2
3 43
4 04, 34, 54
5 35, 25, 05, 05
6 46, 06, 86
7 77
8 28, 78, 48
9 19, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 31/12/2022

ĐB 664825
Nhất 84992
Nhì 13990
Ba 76214 94355
00207 74080 07321 77745
69869 79415 20420
Năm 7843
Sáu 7643 9814 4580
Bảy 319
Tám 39
Đầu
0 07
1 14, 15, 14, 19
2 25, 21, 20
3 39
4 45, 43, 43
5 55
6 69
7
8 80, 80
9 92, 90
Đuôi
0 90, 80, 20, 80
1 21
2 92
3 43, 43
4 14, 14
5 25, 55, 45, 15
6
7 07
8
9 69, 19, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/12/2022

ĐB 354025
Nhất 88976
Nhì 10403
Ba 88274 43789
49053 26983 38810 92058
55517 46291 29597
Năm 5984
Sáu 0468 4244 1182
Bảy 140
Tám 08
Đầu
0 03, 08
1 10, 17
2 25
3
4 44, 40
5 53, 58
6 68
7 76, 74
8 89, 83, 84, 82
9 91, 97
Đuôi
0 10, 40
1 91
2 82
3 03, 53, 83
4 74, 84, 44
5 25
6 76
7 17, 97
8 58, 68, 08
9 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/12/2022

ĐB 304275
Nhất 26943
Nhì 90298
Ba 83276 34908
09993 18156 95249 18655
74094 31680 30908
Năm 3465
Sáu 1792 0427 8349
Bảy 929
Tám 07
Đầu
0 08, 08, 07
1
2 27, 29
3
4 43, 49, 49
5 56, 55
6 65
7 75, 76
8 80
9 98, 93, 94, 92
Đuôi
0 80
1
2 92
3 43, 93
4 94
5 75, 55, 65
6 76, 56
7 27, 07
8 98, 08, 08
9 49, 49, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/12/2022

ĐB 853183
Nhất 78303
Nhì 48793
Ba 29959 37318
12202 68554 83468 09335
07245 66511 67887
Năm 1050
Sáu 7189 2797 6403
Bảy 695
Tám 16
Đầu
0 03, 02, 03
1 18, 11, 16
2
3 35
4 45
5 59, 54, 50
6 68
7
8 83, 87, 89
9 93, 97, 95
Đuôi
0 50
1 11
2 02
3 83, 03, 93, 03
4 54
5 35, 45, 95
6 16
7 87, 97
8 18, 68
9 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/12/2022

ĐB 378091
Nhất 65043
Nhì 26155
Ba 75234 94900
19448 63130 42106 07061
08033 46307 63799
Năm 8598
Sáu 6611 7342 6768
Bảy 589
Tám 20
Đầu
0 00, 06, 07
1 11
2 20
3 34, 30, 33
4 43, 48, 42
5 55
6 61, 68
7
8 89
9 91, 99, 98
Đuôi
0 00, 30, 20
1 91, 61, 11
2 42
3 43, 33
4 34
5 55
6 06
7 07
8 48, 98, 68
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 26/11/2022

ĐB 286806
Nhất 48394
Nhì 46107
Ba 57628 10952
84100 60467 80768 42951
88853 80610 70352
Năm 4381
Sáu 2951 5799 3120
Bảy 889
Tám 03
Đầu
0 06, 07, 00, 03
1 10
2 28, 20
3
4
5 52, 51, 53, 52, 51
6 67, 68
7
8 81, 89
9 94, 99
Đuôi
0 00, 10, 20
1 51, 81, 51
2 52, 52
3 53, 03
4 94
5
6 06
7 07, 67
8 28, 68
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 19/11/2022

ĐB 871939
Nhất 63490
Nhì 51194
Ba 70884 76651
93804 54060 98371 53721
44033 25866 59432
Năm 2519
Sáu 3368 7610 2873
Bảy 320
Tám 85
Đầu
0 04
1 19, 10
2 21, 20
3 39, 33, 32
4
5 51
6 60, 66, 68
7 71, 73
8 84, 85
9 90, 94
Đuôi
0 90, 60, 10, 20
1 51, 71, 21
2 32
3 33, 73
4 94, 84, 04
5 85
6 66
7
8 68
9 39, 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 12/11/2022

ĐB 893855
Nhất 10041
Nhì 60098
Ba 43198 27022
60699 58917 49562 12872
20672 93591 42767
Năm 7077
Sáu 3928 6200 6577
Bảy 314
Tám 47
Đầu
0 00
1 17, 14
2 22, 28
3
4 41, 47
5 55
6 62, 67
7 72, 72, 77, 77
8
9 98, 98, 99, 91
Đuôi
0 00
1 41, 91
2 22, 62, 72, 72
3
4 14
5 55
6
7 17, 67, 77, 77, 47
8 98, 98, 28
9 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 05/11/2022

ĐB 271021
Nhất 23078
Nhì 49673
Ba 77067 40966
89712 77100 63181 48406
41338 98311 29426
Năm 8670
Sáu 5183 8900 2995
Bảy 484
Tám 43
Đầu
0 00, 06, 00
1 12, 11
2 21, 26
3 38
4 43
5
6 67, 66
7 78, 73, 70
8 81, 83, 84
9 95
Đuôi
0 00, 70, 00
1 21, 81, 11
2 12
3 73, 83, 43
4 84
5 95
6 66, 06, 26
7 67
8 78, 38
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Phước. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Phước 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày thế nào?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBP 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBP30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.