Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày

Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/06/2024

ĐB 361140
Nhất 21219
Nhì 99975
Ba 58773 35280
00183 83497 84876 92329
74341 78524 17638
Năm 8031
Sáu 3702 2440 6799
Bảy 105
Tám 45
Đầu
0 02, 05
1 19
2 29, 24
3 38, 31
4 40, 41, 40, 45
5
6
7 75, 73, 76
8 80, 83
9 97, 99
Đuôi
0 40, 80, 40
1 41, 31
2 02
3 73, 83
4 24
5 75, 05, 45
6 76
7 97
8 38
9 19, 29, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/06/2024

ĐB 464697
Nhất 28535
Nhì 49255
Ba 23510 90083
37121 33731 10247 06863
38661 74017 08698
Năm 5517
Sáu 9470 4795 5496
Bảy 719
Tám 96
Đầu
0
1 10, 17, 17, 19
2 21
3 35, 31
4 47
5 55
6 63, 61
7 70
8 83
9 97, 98, 95, 96, 96
Đuôi
0 10, 70
1 21, 31, 61
2
3 83, 63
4
5 35, 55, 95
6 96, 96
7 97, 47, 17, 17
8 98
9 19

Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/06/2024

ĐB 070194
Nhất 52962
Nhì 38602
Ba 62347 90820
56411 62265 40437 70304
93506 35464 94673
Năm 7506
Sáu 0000 8149 5358
Bảy 124
Tám 42
Đầu
0 02, 04, 06, 06, 00
1 11
2 20, 24
3 37
4 47, 49, 42
5 58
6 62, 65, 64
7 73
8
9 94
Đuôi
0 20, 00
1 11
2 62, 02, 42
3 73
4 94, 04, 64, 24
5 65
6 06, 06
7 47, 37
8 58
9 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/06/2024

ĐB 960451
Nhất 72148
Nhì 82255
Ba 76504 62252
14210 04935 70780 41547
12430 87509 03839
Năm 5694
Sáu 1422 5721 1375
Bảy 308
Tám 84
Đầu
0 04, 09, 08
1 10
2 22, 21
3 35, 30, 39
4 48, 47
5 51, 55, 52
6
7 75
8 80, 84
9 94
Đuôi
0 10, 80, 30
1 51, 21
2 52, 22
3
4 04, 94, 84
5 55, 35, 75
6
7 47
8 48, 08
9 09, 39

Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/05/2024

ĐB 840032
Nhất 39687
Nhì 41715
Ba 32071 75213
32042 87682 55045 11938
95408 37455 34036
Năm 6119
Sáu 7660 3103 9364
Bảy 513
Tám 29
Đầu
0 08, 03
1 15, 13, 19, 13
2 29
3 32, 38, 36
4 42, 45
5 55
6 60, 64
7 71
8 87, 82
9
Đuôi
0 60
1 71
2 32, 42, 82
3 13, 03, 13
4 64
5 15, 45, 55
6 36
7 87
8 38, 08
9 19, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/05/2024

ĐB 806781
Nhất 70309
Nhì 90507
Ba 80979 21314
98110 53079 72202 33757
62234 58993 60786
Năm 5971
Sáu 9328 7836 8780
Bảy 288
Tám 41
Đầu
0 09, 07, 02
1 14, 10
2 28
3 34, 36
4 41
5 57
6
7 79, 79, 71
8 81, 86, 80, 88
9 93
Đuôi
0 10, 80
1 81, 71, 41
2 02
3 93
4 14, 34
5
6 86, 36
7 07, 57
8 28, 88
9 09, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/05/2024

ĐB 490251
Nhất 23992
Nhì 45481
Ba 91177 42499
04348 79993 35744 63885
03270 87625 25728
Năm 1005
Sáu 2642 0213 5372
Bảy 330
Tám 65
Đầu
0 05
1 13
2 25, 28
3 30
4 48, 44, 42
5 51
6 65
7 77, 70, 72
8 81, 85
9 92, 99, 93
Đuôi
0 70, 30
1 51, 81
2 92, 42, 72
3 93, 13
4 44
5 85, 25, 05, 65
6
7 77
8 48, 28
9 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/05/2024

ĐB 988650
Nhất 94022
Nhì 27275
Ba 49915 84990
55764 33161 75406 94074
89014 72494 12848
Năm 1109
Sáu 1879 4743 5134
Bảy 714
Tám 55
Đầu
0 06, 09
1 15, 14, 14
2 22
3 34
4 48, 43
5 50, 55
6 64, 61
7 75, 74, 79
8
9 90, 94
Đuôi
0 50, 90
1 61
2 22
3 43
4 64, 74, 14, 94, 34, 14
5 75, 15, 55
6 06
7
8 48
9 09, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/04/2024

ĐB 881827
Nhất 63807
Nhì 60717
Ba 13482 67548
71500 66577 02917 44104
93168 80429 51542
Năm 1328
Sáu 7235 5072 3972
Bảy 367
Tám 20
Đầu
0 07, 00, 04
1 17, 17
2 27, 29, 28, 20
3 35
4 48, 42
5
6 68, 67
7 77, 72, 72
8 82
9
Đuôi
0 00, 20
1
2 82, 42, 72, 72
3
4 04
5 35
6
7 27, 07, 17, 77, 17, 67
8 48, 68, 28
9 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/04/2024

ĐB 911899
Nhất 39052
Nhì 61173
Ba 34337 19070
48868 72776 31013 84062
65838 83704 47197
Năm 5559
Sáu 6687 7490 8413
Bảy 816
Tám 79
Đầu
0 04
1 13, 13, 16
2
3 37, 38
4
5 52, 59
6 68, 62
7 73, 70, 76, 79
8 87
9 99, 97, 90
Đuôi
0 70, 90
1
2 52, 62
3 73, 13, 13
4 04
5
6 76, 16
7 37, 97, 87
8 68, 38
9 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/04/2024

ĐB 338795
Nhất 21360
Nhì 35705
Ba 82871 88716
54963 10019 05527 62704
40164 98768 95100
Năm 7636
Sáu 1051 8499 0462
Bảy 368
Tám 72
Đầu
0 05, 04, 00
1 16, 19
2 27
3 36
4
5 51
6 60, 63, 64, 68, 62, 68
7 71, 72
8
9 95, 99
Đuôi
0 60, 00
1 71, 51
2 62, 72
3 63
4 04, 64
5 95, 05
6 16, 36
7 27
8 68, 68
9 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/04/2024

ĐB 766671
Nhất 27606
Nhì 35665
Ba 95257 06364
04675 17107 44168 51508
55643 01531 51330
Năm 9597
Sáu 4179 4679 7367
Bảy 721
Tám 03
Đầu
0 06, 07, 08, 03
1
2 21
3 31, 30
4 43
5 57
6 65, 64, 68, 67
7 71, 75, 79, 79
8
9 97
Đuôi
0 30
1 71, 31, 21
2
3 43, 03
4 64
5 65, 75
6 06
7 57, 07, 97, 67
8 68, 08
9 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/03/2024

ĐB 479937
Nhất 02439
Nhì 92067
Ba 70047 12872
29106 76263 20182 08970
61808 80051 91742
Năm 1341
Sáu 0531 6669 2335
Bảy 662
Tám 10
Đầu
0 06, 08
1 10
2
3 37, 39, 31, 35
4 47, 42, 41
5 51
6 67, 63, 69, 62
7 72, 70
8 82
9
Đuôi
0 70, 10
1 51, 41, 31
2 72, 82, 42, 62
3 63
4
5 35
6 06
7 37, 67, 47
8 08
9 39, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/03/2024

ĐB 940395
Nhất 81175
Nhì 11666
Ba 69814 86546
56218 35479 75861 36616
39531 07875 02078
Năm 1539
Sáu 8740 9909 6898
Bảy 077
Tám 51
Đầu
0 09
1 14, 18, 16
2
3 31, 39
4 46, 40
5 51
6 66, 61
7 75, 79, 75, 78, 77
8
9 95, 98
Đuôi
0 40
1 61, 31, 51
2
3
4 14
5 95, 75, 75
6 66, 46, 16
7 77
8 18, 78, 98
9 79, 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/03/2024

ĐB 111359
Nhất 84363
Nhì 75762
Ba 92066 79570
87996 28642 85912 73482
88953 73412 49814
Năm 9868
Sáu 4347 6156 9574
Bảy 859
Tám 54
Đầu
0
1 12, 12, 14
2
3
4 42, 47
5 59, 53, 56, 59, 54
6 63, 62, 66, 68
7 70, 74
8 82
9 96
Đuôi
0 70
1
2 62, 42, 12, 82, 12
3 63, 53
4 14, 74, 54
5
6 66, 96, 56
7 47
8 68
9 59, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/03/2024

ĐB 279102
Nhất 75736
Nhì 41420
Ba 13799 41955
93368 72695 46686 88233
48772 24277 58979
Năm 7565
Sáu 2597 3925 6979
Bảy 329
Tám 53
Đầu
0 02
1
2 20, 25, 29
3 36, 33
4
5 55, 53
6 68, 65
7 72, 77, 79, 79
8 86
9 99, 95, 97
Đuôi
0 20
1
2 02, 72
3 33, 53
4
5 55, 95, 65, 25
6 36, 86
7 77, 97
8 68
9 99, 79, 79, 29

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/03/2024

ĐB 056888
Nhất 93070
Nhì 51706
Ba 13668 26433
39438 34381 04570 88385
03598 46116 96524
Năm 8404
Sáu 6385 2452 0350
Bảy 052
Tám 01
Đầu
0 06, 04, 01
1 16
2 24
3 33, 38
4
5 52, 50, 52
6 68
7 70, 70
8 88, 81, 85, 85
9 98
Đuôi
0 70, 70, 50
1 81, 01
2 52, 52
3 33
4 24, 04
5 85, 85
6 06, 16
7
8 88, 68, 38, 98
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/02/2024

ĐB 029267
Nhất 34246
Nhì 89537
Ba 34971 64743
56618 14867 18481 68416
97439 63389 44460
Năm 6561
Sáu 5760 1150 1754
Bảy 335
Tám 03
Đầu
0 03
1 18, 16
2
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9
Đuôi
0 60, 60, 50
1 71, 81, 61
2
3 43, 03
4 54
5 35
6 46, 16
7 67, 37, 67
8 18
9 39, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/02/2024

ĐB 284420
Nhất 80931
Nhì 74862
Ba 81330 44869
60949 24270 91863 72144
18880 17526 31890
Năm 6442
Sáu 3368 6797 8994
Bảy 604
Tám 40
Đầu
0 04
1
2 20, 26
3 31, 30
4 49, 44, 42, 40
5
6 62, 69, 63, 68
7 70
8 80
9 90, 97, 94
Đuôi
0 20, 30, 70, 80, 90, 40
1 31
2 62, 42
3 63
4 44, 94, 04
5
6 26
7 97
8 68
9 69, 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/02/2024

ĐB 317633
Nhất 74296
Nhì 22490
Ba 42275 35486
20038 04933 82583 35036
10332 65162 22929
Năm 0055
Sáu 3840 1594 5189
Bảy 057
Tám 77
Đầu
0
1
2 29
3 33, 38, 33, 36, 32
4 40
5 55, 57
6 62
7 75, 77
8 86, 83, 89
9 96, 90, 94
Đuôi
0 90, 40
1
2 32, 62
3 33, 33, 83
4 94
5 75, 55
6 96, 86, 36
7 57, 77
8 38
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/02/2024

ĐB 448719
Nhất 79309
Nhì 01077
Ba 78156 02480
42658 94855 80331 25921
24835 13126 03291
Năm 4864
Sáu 9220 5968 4125
Bảy 454
Tám 93
Đầu
0 09
1 19
2 21, 26, 20, 25
3 31, 35
4
5 56, 58, 55, 54
6 64, 68
7 77
8 80
9 91, 93
Đuôi
0 80, 20
1 31, 21, 91
2
3 93
4 64, 54
5 55, 35, 25
6 56, 26
7 77
8 58, 68
9 19, 09

Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/01/2024

ĐB 172692
Nhất 20992
Nhì 82883
Ba 93623 82183
94794 64995 44507 54264
75746 50598 76142
Năm 8225
Sáu 7013 0027 3089
Bảy 875
Tám 69
Đầu
0 07
1 13
2 23, 25, 27
3
4 46, 42
5
6 64, 69
7 75
8 83, 83, 89
9 92, 92, 94, 95, 98
Đuôi
0
1
2 92, 92, 42
3 83, 23, 83, 13
4 94, 64
5 95, 25, 75
6 46
7 07, 27
8 98
9 89, 69

Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/01/2024

ĐB 517325
Nhất 49126
Nhì 21218
Ba 69891 79156
20112 37663 74894 09589
81295 10153 88624
Năm 3760
Sáu 2429 0159 8632
Bảy 616
Tám 20
Đầu
0
1 18, 12, 16
2 25, 26, 24, 29, 20
3 32
4
5 56, 53, 59
6 63, 60
7
8 89
9 91, 94, 95
Đuôi
0 60, 20
1 91
2 12, 32
3 63, 53
4 94, 24
5 25, 95
6 26, 56, 16
7
8 18
9 89, 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/01/2024

ĐB 804467
Nhất 82913
Nhì 49391
Ba 95548 62371
92895 82344 95657 25849
84661 92838 79274
Năm 4606
Sáu 3343 6970 0506
Bảy 385
Tám 18
Đầu
0 06, 06
1 13, 18
2
3 38
4 48, 44, 49, 43
5 57
6 67, 61
7 71, 74, 70
8 85
9 91, 95
Đuôi
0 70
1 91, 71, 61
2
3 13, 43
4 44, 74
5 95, 85
6 06, 06
7 67, 57
8 48, 38, 18
9 49

Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/01/2024

ĐB 867511
Nhất 49392
Nhì 49430
Ba 10155 05885
36514 38755 34841 32066
03846 92126 84546
Năm 2845
Sáu 0190 9311 2712
Bảy 535
Tám 72
Đầu
0
1 11, 14, 11, 12
2 26
3 30, 35
4 41, 46, 46, 45
5 55, 55
6 66
7 72
8 85
9 92, 90
Đuôi
0 30, 90
1 11, 41, 11
2 92, 12, 72
3
4 14
5 55, 85, 55, 45, 35
6 66, 46, 26, 46
7
8
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/12/2023

ĐB 071782
Nhất 55002
Nhì 31072
Ba 21025 10687
35071 30389 26051 36615
10251 50776 15867
Năm 1438
Sáu 7006 1645 1614
Bảy 223
Tám 71
Đầu
0 02, 06
1 15, 14
2 25, 23
3 38
4 45
5 51, 51
6 67
7 72, 71, 76, 71
8 82, 87, 89
9
Đuôi
0
1 71, 51, 51, 71
2 82, 02, 72
3 23
4 14
5 25, 15, 45
6 76, 06
7 87, 67
8 38
9 89

Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/12/2023

ĐB 211233
Nhất 76350
Nhì 91093
Ba 41368 16451
24879 28728 07035 23647
69494 64328 01976
Năm 7260
Sáu 1050 5657 1416
Bảy 825
Tám 64
Đầu
0
1 16
2 28, 28, 25
3 33, 35
4 47
5 50, 51, 50, 57
6 68, 60, 64
7 79, 76
8
9 93, 94
Đuôi
0 50, 60, 50
1 51
2
3 33, 93
4 94, 64
5 35, 25
6 76, 16
7 47, 57
8 68, 28, 28
9 79

Kết quả sổ xố Bình Phước - 16/12/2023

ĐB 063764
Nhất 58083
Nhì 36796
Ba 53228 66643
00195 03536 39841 94486
50172 05323 32517
Năm 5630
Sáu 6608 7950 2282
Bảy 968
Tám 74
Đầu
0 08
1 17
2 28, 23
3 36, 30
4 43, 41
5 50
6 64, 68
7 72, 74
8 83, 86, 82
9 96, 95
Đuôi
0 30, 50
1 41
2 72, 82
3 83, 43, 23
4 64, 74
5 95
6 96, 36, 86
7 17
8 28, 08, 68
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 09/12/2023

ĐB 290156
Nhất 18255
Nhì 05885
Ba 77822 85757
78227 16483 61967 31307
24182 42844 94878
Năm 7817
Sáu 9794 6762 7713
Bảy 273
Tám 86
Đầu
0 07
1 17, 13
2 22, 27
3
4 44
5 56, 55, 57
6 67, 62
7 78, 73
8 85, 83, 82, 86
9 94
Đuôi
0
1
2 22, 82, 62
3 83, 13, 73
4 44, 94
5 55, 85
6 56, 86
7 57, 27, 67, 07, 17
8 78
9

Kết quả sổ xố Bình Phước - 02/12/2023

ĐB 097415
Nhất 23132
Nhì 11140
Ba 97745 27403
25936 21082 58797 93908
19100 33079 09637
Năm 7426
Sáu 1131 3844 6542
Bảy 930
Tám 17
Đầu
0 03, 08, 00
1 15, 17
2 26
3 32, 36, 37, 31, 30
4 40, 45, 44, 42
5
6
7 79
8 82
9 97
Đuôi
0 40, 00, 30
1 31
2 32, 82, 42
3 03
4 44
5 15, 45
6 36, 26
7 97, 37, 17
8 08
9 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 1

Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Phước. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Phước 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày thế nào?

Xổ số Bình Phước 30 ngày – Kết quả XS Bình Phước 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBP 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBP30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.